ZPĚT

 
   
Název :  Pošumavské závody pro impregnaci dřeva, akc. společnost ve Strakonicích
 Böhmerwald-Holzimprägnierungs-Werke A.-G. in Strakonitz
 Böhmerwalder Holzimprägnierwerke Akt.-Gesellschaft in Strakonitz
Typ CP :  Akcie
Hodnota :

1x

200

200

 Kč  
Město :  Strakonice
Datum :  1.1.1928
Emise :  ---
Série :  ---
Náklad :  2 000 ks
Rozměr :  cca 300 x 231 mm
Poznámky :  ---
Historie :  Společnost byla založena dne 9.2.1921 se sídlem ve Strakonicích, za součinnosti České průmyslové banky a vznikla přeměnou původní stejnojmenné společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost.
 Akciový kapitál ustanoven ve výši 4 000 000 Kč, rozdělený na 10 000 ks akcií po 400 Kč.
 Společnost provozovala továrnu ve Strakonicích a zaměřila se na výrobu impregnovaných železničních pražců, telefonních a telegrafních sloupů, atd.
 Vzhledem ke ztrátě vykázané za rok 1923 v celkové výši 620 841 Kč, bylo usneseno na valné hromadě z 18.5.1926 snížení akciového kapitálu na 400 000 Kč odkolkováním (snížení nominální hodnoty) akcií ze 400 Kč na 40 Kč a následným sloučení akcií v poměru 5:1, nově na akcie v nominální hodnotě 200 Kč a zároveň schváleno zvýšení akciového kapitálu na 2 000 000 Kč, vydáním 8 000 ks nových akcií v nominální hodnotě 200 Kč (toto zvýšení nakonec nepovedeno).
 Na valné hromadě z 29.4.1929 rozhodnuto o zvýšení akciového kapitálu na 4 000 000 Kč, vydáním 18 000 ks nových akcií v nominální hodnotě 200 Kč, které nabídnuty akcionářům k odběru v kurzu po 208 Kč.
 Na stejné valné hromadě rozhodnuto o přeložení sídla společnosti ze Strakonic do Prahy.
 V polovině 30. let výrobní závod společnosti vlastnil a využíval pozemek o rozloze 21 ha, dále parní motor a dynamo o výkonu 150 hp, 2 jeřáby a 2 parní jeřáby, 2 loupací stroje, 1 hoblovací stroj, 2 impregnační kotle, různé pily, zařízení na vrtání a montáž železničních pražců a vlastní úzkorozchodnou železnici s jednou benzínovou lokomotivou.
 Roční produkce činila cca 70 000 m3, zaměstnávala 200 pracovníků a stala se členem prodejního kartelu Prodimp, prodejna sdružených závodů pro impregnaci dřeva spol. s r. o. v Praze (Prodimp, Verkaufsstelle Vereinigter Holzimrägnierwerke, Ges. m. b. H. in Prag).
 Po osvobození v roce 1945 dosazena národní správa a majetková podstata v červnu 1946, s účinností od 1.1.1946, znárodněna a začleněna pod Českomoravské impregnační závody, národní podnik a původní akciová společnost postupně zanikla.
   Zdroj informací: 
    
Finanční ročenka Compass 1926, 1927, 1930, 1934, 1937 a 1944.
     Vyhláška ministra průmyslu ze dne 27.6.1948, o znárodnění podniků podle zákona č. 114/1948 Sb.
.
.
 Výpis emisí akcií:
 I. emise 1921; 4 000 000 Kč, 10 000 ks po 400 Kč
 1926 (1928) - Schváleno snížení akc. kap. odkolkováním akcií ze 400 Kč na 40 Kč a jejich sloučení v poměru 5:1, původní akcie I. emise staženy. Nově je akc. kap. 400 000 Kč, rozdělený na 2 000 ks akcií po 200 Kč.
 II. emise 1929; 4 000 000 Kč (3 600 000 Kč), 18 000 ks (20 000 ks) po 200 Kč
   
   
Avers :

Akcie Pošumavských závodů pro impregnaci dřeva akc. spol. ve Strakonicích 1928, 200 Kč

   
.
Revers :

---

   
.
.
.