ZPĚT

Chemický a farmaceutický průmysl (chemie, hnojiva, léčiva, dynamit, barvy a laky, ...)
   
.
  Čechy, Morava a Slezsko
 Akcie, zatímní listy a požitkové listy:
- Akciová společnost pro spracování draselnatých louhů (Kaliwerke, Aktiengesellschaft), akcie, 1910
- Akciová společnost pro spracování draselnatých louhů (Kaliwerke, Aktiengesellschaft), akcie, 1922
- Akciová továrna na vyrábění umělých hnojiv a lučebnin (Actien-Gesellschaft zur Erzeugung künstlicher Düngmittel und Chemikalien), akcie
  - Bohumínské chemické závody akciová společnost (Oderberger chemische Werke Aktiengesellschaft), akcie
- Hamburger a spol., akciová společnost (Hamburger & Co., Aktiengesellschaft), akcie
- Chemická továrna Antonín Schwangmeier, a.s. v Třebíči (Chemische Fabrik Anton Schwangmeier AG. in Trebitsch), akcie
- Chemische Fabrik Aktiengesellschaft Komorau bei Troppau (Chemická továrna akciová společnost v Komárově u Opavy), akcie
- INTERPHARMA akc. spol. pro chemickou výrobu (INTERPHARMA Aktiengesellschaft für chemische Erzeugung), akcie
- Pošumavské závody pro impregnaci dřeva, akc. společnost ve Strakonicích (Böhmerwald-Holzimprägnierungs-Werke A.-G. in Strakonitz), akcie
- Pražská továrna na barvy a laky, akciová společnost (Prager Farben- und Lackfabrik Aktiengesellschaft), akcie
- Pražské chemické závody, a.s. (Prager chemische Werke, A.G.), akcie, 1x 200 K
- Pražské chemické závody, a.s. (Prager chemische Werke, A.G.), akcie, 25x 200 K
- Rakouská akciová společnost Hansena (Oesterreichische Hansena-Aktien-Gesellschaft), akcie
- SERVOTECHNA, akciová společnost (SERVOTECHNA Aktien-Gesellschaft), akcie
- SOLO spojené akciové československé sirkárny a lučební továrny (SOLO Vereinigte tschechoslowakische Zündholz- und chemische Fabriken A. G.), akcie, 1922
- SOLO spojené akciové československé sirkárny a lučební továrny (SOLO Vereinigte tschechoslowakische Zündholz- und chemische Fabriken A. G.), akcie, 1929
- Spojené závody pro výrobu karborunda a elektritu akc. spol. (Vereinigte Carborundum- und Elektrit-Werke Akt. Ges.), akcie, 1926, 1x 200 Kč
- Spojené závody pro výrobu karborunda a elektritu akc. spol. (Vereinigte Carborundum- und Elektrit-Werke Akt. Ges.), akcie, 1926, 25x 200 Kč
- Spojené závody pro výrobu karborunda a elektritu akc. spol. (Vereinigte Carborundum- und Elektritwerke Akt. Ges.), akcie, 1942, 1x 1 000 K
  - Spojené závody pro výrobu karborunda a elektritu akc. spol. (Vereinigte Carborundum- und Elektritwerke Akt. Ges.), akcie, 1942, 5x 1 000 K
- Spolek pro chemickou a hutní výrobu (Verein für chemische und metallurgische Produktion), akcie, 5x 200 Kč, 15.7.1920
  - Spolek pro chemickou a hutní výrobu (Verein für chemische und metallurgische Produktion), akcie, 1x 200 Kč, 19.5.1921
- Spolek pro chemickou a hutní výrobu (Verein für chemische und metallurgische Produktion), akcie, 25x 200 Kč, 19.5.1921
  - Spolek pro chemickou a hutní výrobu (Verein für chemische und metallurgische Produktion), akcie, 1x 200 Kč, 3.5.1922
  - Spolek pro chemickou a hutní výrobu (Verein für chemische und metallurgische Produktion), akcie, 25x 200 Kč, 25.10.1923 (Nátisk - korektura)
  - Spolek pro chemickou a hutní výrobu (Verein für chemische und metallurgische Produktion), akcie, 100x 200 Kč, 25.10.1923 (Nátisk - korektura)
- Spolek pro chemickou a hutní výrobu (Verein für chemische und metallurgische Produktion), akcie, 1x 200 Kč - Blanket (bez data)
  - Spolek pro chemickou a hutní výrobu (Verein für chemische und metallurgische Produktion), akcie, 5x 200 Kč - Blanket (bez data)
  - Spolek pro chemickou a hutní výrobu (Verein für chemische und metallurgische Produktion), akcie, 25x 200 Kč - Blanket (bez data)
  - Spolek pro chemickou a hutní výrobu (Verein für chemische und metallurgische Produktion), akcie, 100x 200 Kč - Blanket (bez data)
- Spolek pro chemickou a hutní výrobu (Verein für chemische und metallurgische Produktion), akcie, 1x 600 K, 1939
- SUBLIMA, akciová společnost pro impregnaci dřeva v Březnici (SUBLIMA, Aktiengesellschaft für Holzimprägnierung in Bresnitz), hromadná akcie
- Unio - závody, akc. spol., výroba chemických, technických a kosmetických přípravků v Praze (Unio-Werke A. G. Erzeugung von chemischen, technischen- und kosmetischen Preparaten in Prag), akcie
   
 Podílové listy:
  - FARMAKA výroba léčiv, společnost s ručením obmezeným v Praze (Farmaka, Medikamentenerzeugung, Ges.m.g.H. in Prag), podílový list
  - J. Kouřil a spol., společnost s r. o. Chvalkovice, okr. Olomouc (J. Kouřil & Co. Ges.m.b.H. Chwalkowitz), podílový list
  - J. Lakomý, československá továrna chemická, společnost s obm. ručením v Brně (J. Lakomý, tschechoslovakische chemische Fabrik G.m.b.H. in Brünn), podílový list
- LAKOVAR, chemická továrna, společnost s ručením obmezeným v Hradci Králové (LAKOVAR, chemische Fabrik, G.m.b.H. in Königgrätz), podílový list
   
   
.
  Slovensko
 Akcie, zatímní listy a požitkové listy:
  - CARPATHIA Vegyiipari R. T. (CARPATHIA, Chemische Industrie A. G., CARPATHIA chemický průmysl akc. spol.), akcie
- Falepároló részvénytársaság Kasszán (Holzdestillations-Actiengesellschaft Kassza), akcie
- TITANIT (Ceipek módszerü) magyar biztonsági robbantóanyag rt. (Uhorská účastinná spoločnosť bezpečnostných výbušných látok TITANIT (system Ceipek)), akcie
- Účastinná spoločnosť DYNAMIT NOBEL (Aktiengesellschaft DYNAMIT NOBEL), akcie, 5x 400 Kč, 1936
- Účastinná spoločnosť DYNAMIT NOBEL (Aktiengesellschaft DYNAMIT NOBEL), akcie, 5x 400 Ks, 1940
- Účastinná spoločnosť DYNAMIT NOBEL (Aktiengesellschaft DYNAMIT NOBEL), akcie, 10x 400 Ks, 1940
- Účastinná spoločnosť DYNAMIT NOBEL (Aktiengesellschaft DYNAMIT NOBEL), akcie, 20x 400 Ks, 1941
- Účastinná spoločnosť DYNAMIT NOBEL (Aktiengesellschaft DYNAMIT NOBEL), akcie, 1x 400 Ks, 1942
- Účastinná spoločnosť DYNAMIT NOBEL (Aktiengesellschaft DYNAMIT NOBEL), akcie, 10x 400 Ks, 1942
- Účastinná spoločnosť DYNAMIT NOBEL (Aktiengesellschaft DYNAMIT NOBEL), akcie, 20x 400 Ks, 1942
  - Žilinská akciová továrna na umělá hnojiva a chemické produkty (Sillenier Kunstdünger- und chemische Industrie A.G.), akcie, 1x 200 Kč
- Žilinská akciová továrna na umělá hnojiva a chemické produkty (Sillenier Kunstdünger- und chemische Industrie A.G.), akcie, 25x 200 Kč
   
.
.
Podkarpatská Rus
 Akcie, zatímní listy a požitkové listy:
- Bantlinovy chemické továrny akciová společnost v Perečíně (Bantlinsche chemische Fabriken Actien-Gesellschaft in Pereczény), akcie
.
.
.
  Ostatní státy
 Akcie, zatímní listy a požitkové listy:
  - SOLO, Zündwaren- und Wichsefabriken Act. Ges. (SOLO, továrny na zápalky a leštidla akc. spol.), akcie, 1904
- SOLO, Zündwaren- und Wichsefabriken Act. Ges. (SOLO, továrny na zápalky a leštidla akc. spol.), akcie, 1907
- SOLO, Zündwaren- und Wichsefabriken Act. Ges. (SOLO, továrny na zápalky a leštidla akc. spol.), akcie, 1921, 200 Korun
- SOLO, Zündwaren- und Wichsefabriken Act. Ges. (SOLO, továrny na zápalky a leštidla akc. spol.), akcie, 1921, 5x 200 Korun
   
.
.
.