ZPĚT

Jan Otto, "Ottův slovník obchodní" : Buštěhradská dráha
   
 

Buštěhradská železnice (výhradně privilegovaná) jest majetkem Buštěhradské železniční společnosti akciové, zřízené r. 1852 hlavně pro vývoz uhlí z pánve kladensko-buštěhradské a podrudohorské. Společnost jest majitelkou uhelných dolů v rozloze 653 ha. Dráha jest nazvána po Buštěhradě (u Kladna) a vyvinula se z bývalé koňské dráhy z Brusky (u Prahy) do Pině. R. 1868 společnost dostala koncessi ke stavbě české severozápadní dráhy ze Smíchova přes Žatec, Chomutov do Vejprt, s odbočkou z Března do Chebu. Zároveň byl rozdělen tehdy celý podnik ve dvě části, jež označují se literami A, B.

  K podniku Lit. A čítá se nyní trať z Prahy (z Buben neb ze Smíchova) do Března s odbočkami:
  a) z Kladna přes Buštěhrad do Kralup
  b) z Lužné do Rakovníka
  c) z Krupé do Kolešovic
  d) mnoho odboček k dolům a závodům průmyslovým.
   
  K podniku Lit. B náleží trať z Března přes Chomutov do Chebu s odbočkami:
  a) z Března do Kadaně
  b) z Chomutova do Vejprt s odbočkou z Křimova do Reitzenheinu
  c) z Vikvic do Kysibiu
  d) z Falknova do Klingenthalu
  e) z Tržnice do Frant. Lázní
  f) mnoho menších odboček k dolům a závodům průmyslovým.
  Ze staveb na dráze té je nejnákladnější vysoký viadukt v údolí hlubočepském na trati ze Smíchova do Hostivic. Stále vzrůstající vozba donutila společnost položiti namnoze druhou kolej. Ředitelství Buštěhradské dráhy sídlí v Praze.