ZPĚT

EKOAGROBANKA, a.s. (EAGB, a.s. nebo EAGBanka, a.s.)

   
.
Název :  EKOAGROBANKA, a.s.
Typ :  Soukromý šek
Série :  ---
Vodoznak :  Text "VSP"
Poznámky :  ---
.
Avers :

. .
Revers :

.
.
.
.
Název :  EKOAGROBANKA, a.s.
Typ :  Bankovní šek
Série :  ---
Vodoznak :  Text "VSP"
Poznámky :  ---
.
Avers :

.
Revers :

.
.
.
.
Název :  EKOAGROBANKA, a.s.
Typ :  Soukromý šek - Výroční šek
Série :  ---
Vodoznak :  Text "VSP"
Poznámky :  Šek byl vydán u příležitosti 5. výročí založení banky a konání výstavy FIBEX 1995
.
Avers :

.
Revers :

.
.
.
.