ZPĚT

Živnostenská záložna, z. s. s r. o. v Hrotovicích (Gewerbe-Vorschusskasse, r. G. m. b. H., in Hrottowitz)

   
.
Název :  Živnostenská záložna, z. s. s r. o. v Hrotovicích (Gewerbe-Vorschusskasse, r. G. m. b. H., in Hrottowitz)
Filiálka :  ---
Typ :  Šek
Série :  ---
Poznámky :  Záložna byla založena v roce 1931 v Moravském Krumlově.
 Po zabrání Sudet, v říjnu 1938, sídlo záložny přeneseno do Hrotovic a po roce 1945 zpět do Moravského Krumlova a následně změněn název na Všeobecná záložna Moravský Krumlov (na šeku vyznačeno přetiskem - razítkem).
.
Avers :

Nevyplněný šek Živnostenská záložna v Hrotovicích, cca 1939-1945

. .
Revers :

Nevyplněný šek Živnostenská záložna v Hrotovicích - kolek, cca 1939-1945

.
.
.
.