ZPĚT

Živnostenská záložna v Užhorodě, družstvo s obmezeným ručením

   
.
Název :  Živnostenská záložna v Užhorodě, družstvo s obmezeným ručením
Filiálka :  Užhorod
Typ :  Šek
Série :  ---
Poznámky :  ---
.
Avers :

. .
Revers :

---

.
.
.