ZPĚT

Židovské úverné družstvo v Košiciach (Košicei Zsidó Hitelszövetkezet, Judische Kreditgenossenschaft in Kassa)

   
.
Název :  Židovské úverné družstvo v Košiciach (Košicei Zsidó Hitelszövetkezet, Judische Kreditgenossenschaft in Kassa)
Filiálka :  Košice
Typ :  Šek
Série :  ---
Poznámky :  ---
.
Avers :

. .
Revers :

.
.
.