ZPĚT

Spořitelna města Plzně (Sparkasse der Stadt Pilsen), SMP

   
.
Název :  Spořitelna města Plzně
Filiálka :  Plzeň
Typ :  Šek
Série :  ---
Poznámky :  ---
.
Avers :

. .
Revers :

.
.
.