ZPĚT

Občanská záložna v Lomnici nad Popelkou (Okresní záložna hospodářská v Lomnici nad Popelkou)

   
.
Název :  Občanská záložna v Lomnici nad Popelkou (Okresní záložna hospodářská v Lomnici nad Popelkou)
Filiálka :  Lomnice nad Popelkou
Typ :  Šek
Série :  ---
Poznámky :  Původní šekový formulář, včetně vytisknutých kolků, pochází z období před rokem 1937.
 Po roce 1937 došlo ke změně názvu z Občanské záložny na Okresní záložnu hospodářskou (na šeku vyznačeno červeným přetiskem - razítkem).
 Po roce 1939 nastala opět změna a šekový formulář musel odpovídat protektorátním poměrům. Byl upraven název měny, začerněno písmeno „č“ a původní kolky na rubové straně a nově přidán protektorátní kolek.
.
Avers :

Vyplněný šek Občanská záložna v Lomnici nad Popelkou 1941, 2100 Korun

. .
Revers :

Vyplněný šek Občanská záložna v Lomnici nad Popelkou 1941 - kolky

.
.
.
.