ZPĚT

Městská spořitelna Pražská (Prager Städtische Sparkasse)
   
.
Název :  Městská spořitelna Pražská
Filiálka :  ---
Typ :  Šek
Série :  A
Poznámky :  ---
.
Avers :

. .
Revers :

---

.
.
.
.
Název :  Městská spořitelna Pražská
Filiálka :  ---
Typ :  Šek
Série :  B
Poznámky :  ---
.
Avers :

.
Revers :

---

.
.
.