ZPĚT

Městská spořitelna Pražská (Prager Städtische Sparkasse)
 Ostatní dokumenty: Zástavní listy [1, 2]
   
.
Název :  Městská spořitelna Pražská
Filiálka :  ---
Typ :  Šek
Série :  A
Poznámky :  Vydán v letech cca 1911 - 1919.
.
Avers :

Nevyplněný šek Městská spořitelna Pražská, Praha, série A

. .
Revers :

---

.
.
.
.
Název :  Městská spořitelna Pražská
Filiálka :  ---
Typ :  Šek
Série :  B
Poznámky :  Vydán v letech cca 1919 - 1939.
.
Avers :

Nevyplněný šek Městská spořitelna Pražská, Praha, série B

.
Revers :

---

.
.
.
.
Název :  Městská spořitelna Pražská
Filiálka :  ---
Typ :  Šek
Série :  B
Poznámky :  Vydán v letech cca 1939 - 1943.
.
Avers :

Scheck Prager Städtische Sparkasse, cca 1940-1945, serie B

.
Revers :

---

.
.
.
.
Pohlednice :

Pohlednice Městská spořitelna Pražská, Praha

Pohlednice: Budova Městské spořitelny Pražské, Praha cca 1915.

.
.
.
.