ZPĚT

Kreditanstalt der Deutschen Reichenberg (Německý úvěrní ústav)

   
.
Název :  Kreditanstalt der Deutschen Reichenberg (Německý úvěrní ústav)
Filiálka :  Liberec (Reichenberg)
Typ :  Šek
Série :  ---
Poznámky :  ---
.
Avers :

. .
Revers :

---

.
.
.