ZPĚT

 Kreditanstalt der Deutschen eingetragene Genossenschaft mit beschränkter Haftung (Německý úvěrní ústav, zapsané společenstvo s ručením obmezeným)

   
.
Název :  Kreditanstalt der Deutschen Reichenberg (Německý úvěrní ústav Liberec)
Filiálka :  Liberec (Reichenberg)
Typ :  Šek
Série :  ---
Poznámky :  Ústav založen v roce 1911. Po roce 1945 zlikvidován jako německý peněžní ústav.
.
Avers :

Šek Kreditanstalt der Deutschen Reichenberg, cca 1939-1945

. .
Revers :

---

.
.
.