ZPĚT

Cyrillo-Methodějská záložna v Brně, zapsané společenstvo s ručením obmezeným (Cyrill- und Method-Vorschusskasse in Brünn, registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung)

   
.
Název :  Cyrillo-Methodějská záložna v Brně, zapsané společenstvo s ručením obmezeným
Filiálka :  Brno
Typ :  Šek
Série :  ---
Poznámky :  ---
.
Avers :

. .
Revers :

---

.
.
.