ZPĚT

Českokamenická spořitelna v České Kamenici (Böhm. Kamnitzer Sparkasse in Böhm. Kamnitz)

   
.
Název :  Českokamenická spořitelna v České Kamenici (Böhm. Kamnitzer Sparkasse in Böhm. Kamnitz)
Filiálka :  Česká Kamenice (Böhm. Kamnitz)
Typ :  Šek
Série :  ---
Poznámky :  ---
.
Avers :

. .
Revers :

---

.
.
.