ZPĚT

Allgemeine Deutsche Credit-Anstalt (Všeobecný německý úvěrní ústav)

   
.
Název :  Allgemeine Deutsche Credit-Anstalt (Všeobecný německý úvěrní ústav)
Filiálka :  Krásná Lípa (Schönlinde)
Typ :  Zúčtovací šek
Série :  ---
Poznámky :  ---
.
Avers :

. .
Revers :

---

.
.
.