ZPĚT

Zemská banka království Českého (Landesbank des Königreiches Böhmen, La Banque du Royaume de Bohême)

   
.
Název :  Zemská banka království Českého (Landesbank des Königreiches Böhmen, La Banque du Royaume de Bohême)
Filiálka :  Praha
Typ :  Šek
Série :  ---
Poznámky :  ---
.
Avers :

. .
Revers :

---

.
.
.
.
Název :  Zemská banka, dříve Zemská banka království Českého (Landesbank, früher Landesbank des Königreiches Böhmen)
Filiálka :  Praha
Typ :  Šek
Série :  ---
Poznámky :  ---
.
Avers :

.
Revers :

---

.
.
.