ZPĚT

Uhersko-Česká průmyslová banka akciová společnost (Magyar-Cseh Iparbank Részvénytársaság, Ungarisch-Böhmische Industrial-Bank Aktiengesellschaft, Banque Industrielle Hungaro-Tchéque Société Anonyme), Iparbanka

   
.
Název :  Uhersko-Česká průmyslová banka akciová společnost (Magyar-Cseh Iparbank Részvénytársaság, Ungarisch-Böhmische Industrial-Bank Aktiengesellschaft)
Filiálka :  Budapešť
Typ :  Šek
Série :  ---
Poznámky :  Někdy uváděn zkrácený název: Iparbanka
.
Avers :

. .
Revers :

.
.
.