ZPĚT

Pražská súčtovací banka (Prager Verrechnungsbank)

   
.
Název :  Pražská súčtovací banka
Filiálka :  Praha
Typ :  Šek
Série :  ---
Poznámky :  ---
.
Avers :

. .
Revers :

---

.
.
.