ZPĚT

Česká eskomptní banka (Böhmische Escompte-Bank)

   
.
Název :  Česká eskomptní banka (Böhmische Escompte-Bank)
Filiálka :  Praha
Typ :  Šek
Série :  ---
Poznámky :  ---
.
Avers :

. .
Revers :

---

.
.
.
.
Název :  Česká eskomptní banka (Böhmische Escompte-Bank)
Filiálka :  Plzeň (Pilsen)
Typ :  Pokladní doklad - doklad o zaplacení
Série :  ---
Poznámky :  ---
.
Avers :

.
Revers :

---

.
.
.