ZPĚT

Česká banka Union (Böhmische Union-Bank)

   
.
Název :  Česká banka Union (Böhmische Union-Bank)
Filiálka :  Kraslice (Graslitz)
Typ :  Šek
Série :  ---
Poznámky :  Pravděpodobně se jedná o zúčtovací (převodní) šek, tzv. "červený šek".
. .
Avers :

Zúčtovací šek Česká banka Union filiálka Kraslice, cca 1918-1939

. .
Revers :

Verrechnung Scheck Böhmische Union-Bank Filiale Graslitz, cca 1918-1939

. .
. .
. .
. .
Název :  Česká banka Union (Böhmische Union-Bank)
Filiálka :  Praha
Typ :  Šek
Série :  ---
Poznámky :  Pravděpodobně se jedná o zúčtovací (převodní) šek, tzv. "červený šek".
. .
Avers :

Zúčtovací šek Česká banka Union v Praze, cca 1918-1939

. .
Revers :

Verrechnung Scheck Böhmische Union-Bank in Prag, cca 1918-1939

.
.
.
.
Název :  Česká banka Union (Böhmische Union-Bank)
Filiálka :  Praha
Typ :  Šek
Série :  H
Poznámky :  ---
.
Avers :

Nevyplněný šek Česká banka Union v Praze, cca 1921-1939

. .
Revers :

Scheck Böhmische Union-Bank in Prag, cca 1921-1939

.
.
.
.
Název :  Česká banka Union (Böhmische Union-Bank)
Filiálka :  Praha, expozitura Praha VIII.
Typ :  Šek
Série :  ---
Poznámky :  ---
. .
Avers :

Nevyplněný šek Česká banka Union v Praze, Expozitura Praha VIII, cca 1930-1940

.. .
Revers :

Scheck Böhmische Union-Bank in Prag, Expositur in Prag VIII, cca 1930-1940

. .
. .
. .
. .
Název :  Česká banka Union (Böhmische Union-Bank)
Filiálka :  Praha
Typ :  Šek
Série :  K
Poznámky :  ---
. .
Avers :

Nevyplněný šek Česká banka Union v Praze, cca 1930-1940

. .
Revers :

Scheck Böhmische Union-Bank in Prag, cca 1930-1940

. .
. .
. .
. .