ZPĚT

   
 Cestovní šeky (traveller's check, chèque de voyage, Reisescheck)
.
 Banky:
- Anglo-Československá a Pražská úvěrní banka (Anglo-Czechoslovak and Prague credit bank, Anglo-Čechoslovakische und Prager Creditbank)
- Československá obchodní banka, a.s., ČSOB, ČEKOBANKA (Československá obchodná banka, účastinná spoločnosť)
- Národní banka Československá (National Bank of Czechoslovakia)
- Státní banka československá (SBČS)
..
.
.  Ostatní společnosti:
- Československá cestovní a dopravní kancelář, s. s r.o. (ČEDOK PRAHA)
.
.
.