ZPĚT

 Cenné papíry vydané v letech 1953-1989 - Státní dluhopisy
   
Stát :  Československá socialistická republika, ČSSR (Tschechoslowakische Sozialistische Republik)
Název :  3% Štátny dlhopis Československej socialistickej republiky splatný 1970-1979
Typ :

 Dluhopis (tzv. "Rehabilitační dluhopis")

Nominál :  1 000 Kčs
Sazba :  3,00 %
Město :  Praha
Datum :  15.3.1969
Splatnost :  1970-1979
Emise :  ---
Série :  A
Počet :  --- ks
Rozměr :  A4 - dvojlist
Poznámka :  Dluhopisy byly vydány na základě zákona č. 82 ze dne 25.6.1968 o soudní rehabilitaci (snaha o revizi politických procesů z 50. let):
 "Odčinění křivd, k nimž v minulosti došlo porušováním zákonnosti na úseku trestního soudnictví, je základním předpokladem pro obnovení obecné a plné důvěry v socialistickou zákonnost a spravedlnost. Zejména je třeba, aby se urychleně dostalo plné rehabilitace občanům, kteří byli odsouzeni a potrestáni jako škůdci socialismu, ač se na zájmech socialistické společnosti trestnou činností neprovinili."
 § 1 - Účel zákona:
 "Účelem zákona je umožnit rychlé přezkoumání případů osob protiprávně odsouzených v důsledku porušování zákonnosti na úseku trestního řízení, odstranit přímo ze zákona některé nepřiměřené tvrdosti v používání represe, zabezpečit neprávem odsouzeným osobám společenskou rehabilitaci a přiměřené hmotné odškodnění a vyvodit ze zjištěných nezákonností důsledky proti osobám, které se na nich podílely."
   .
.
Avers :

3% Štátny dlhopis Československej socialistickej republiky splatný 1970-1979, Praha 1969, 1000 Kčs

   .
.
Vnitřní strana :

.
.
Revers :

---

   .
.
.
.