ZPĚT

 Cenné papíry vydané v letech 1953-1989 - Bankovní dluhopisy
   
Stát :  ČSSR
Banka :  Státní banka československá, SBČS (Staatsbank der Tschechoslowakei)
Název :  3,50% Obligace Státní banky československé
Typ :

 Obligace - dluhopis

Nominál :  100 000 Kčs
Sazba :  3,50 %
Město :  Praha
Datum :  15.11.1967
Splatnost :  15.11.1970
Emise :  ---
Série :  A
Počet :  --- ks
Rozměr :  A4 - dvojlist
Poznámka :  ---
   .
.
Avers :

3,50% Obligace Státní banky československé 1967-1970, Praha 1967, 100000 Kčs

   .
.
Vnitřní strana :

.
.

.
.
Revers :

   .
.
.
.