ZPĚT

 Novinky na stránkách
..
.

26.11.2023

 Přidána nová akcie:
- K. k. privilegirte Homboker und Marienthaler Eisenwaaren-Industrie- und Handels-Actien-Gesellschaft „MORAVIA“ (C. k. priv. Hlubočská a Marienthálská akciová společnost pro průmysl a obchod železářský „MORAVIA“), akcie
.

19.11.2023

 Přidána nová akcie:
- První česká továrna na umělé hedvábí, akc. spol. v Praze (Erste böhmische Kunstseidenfabrik, A.-G. in Prag), akcie, 25x 400 Kč, 1933
.

12.11.2023

 Přidána nová akcie:
- Kamenné lomy H. Kulka a spol., akciová společnost (Steinwerke H. Kulka & Co., Aktiengesellschaft), akcie
.

5.11.2023

 Přidána nová akcie:
- Eduard Rudinger akc. spol. (Eduard Rudinger A. G.), akcie
.

29.10.2023

 Přidány nové dluhopisy:
- Hypoteční ústav městské spořitelny Pražské (Hypothekenanstalt der Prager städtischen Sparkassa), zástavní list, 200 K
- Hypoteční ústav městské spořitelny Pražské (Hypothekenanstalt der Prager städtischen Sparkassa), zástavní list, 1 000 K
.

27.10.2023

 Přidány nové dluhopisy a akcie:
- Duxer Kohlenverein (Duchcovský uhelný spolek), dluhopis, 1 000 Marek
- Société anonyme des Mines de Zinc et de Plomb de Bohême ("Akciová společnost dolů na zinek a olovo v Čechách"), akcie, 500 Franků
- Zaručená konversní půjčka rakouské vlády 1934-1959 (Garantierte Österreichische Konversionsanleihe 1934-1959), 20 000 Kč, 1934
- Zaručená konversní půjčka rakouské vlády 1934-1959 (Garantierte Österreichische Konversionsanleihe 1934-1959), 50 000 Kč, 1934
.

22.10.2023

 Přidán nový dluhopis a podílový list:
- Dělnická tělocvičná jednota v Bráníku (DTJ Bráník), úpis - dlužní úpis, 100 Kč
- Tělocvičná jednota SOKOL v Nuslích, podílový list
.

15.10.2023

 Přidána nová akcie:
- Česká obchodní společnost (Böhmische Handelsgesellschaft), akcie, VIII. emise 1939, 400 K
.

8.10.2023

 Přidán nový podílový list:
- Caroli Gewerkschaft bei Grünlas (Těžařstvo Caroli u Louček), kuksový list - list na důlní podíl, 1865
.

1.10.2023

 Přidán nový dluhopis:
- Dlužní úpis v příčině vyvazení pozemností markrabství Moravského (Pokladnice fondu k vyvazení pozemností (Grundentlastungs-Fonds-Casse)), 5 000 Zlatých, 1852
.

24.9.2023

 Přidána nová akcie:
- DETVA československý ľudový umelecký priemysel úč. spol. v Bratislave (DETVA Tschechoslowakisches Volks-Kunstgewerbe A.-G.), akcie
.

17.9.2023

 Přidána nová akcie:
- Továrna na žíněné látky, vatu, vatelín a pokrývky J. J. Bruml & Spol., akc. spol. v Klatovech (Rosshaarstoff-, Watte-, Wattelin und Deckenfabrik J. J. Bruml & Comp., A.-G. in Klattau), akcie
.

10.9.2023

 Přidána nová akcie:
- Akciová společnost pro průmysl kožešnický (Aktien-Gesellschaft für Pelzindustrie), akcie
.

3.9.2023

 Přidána nová akcie:
- Brněnská továrna na obuv - All right, akciová společnost (Brünner Schuhfabrik - All right, Aktien-Gesellschaft), akcie
.

27.8.2023

 Přidána nová akcie:
- Akciová společnost dříve Škodovy závody v Plzni (Aktiengesellschaft vormals Skodawerke in Pilsen), akcie, 1x 1 000 K, 1941
.

20.8.2023

 Přidány nové akcie:
- Roessemann & Kühnemann akciová společnost v Praze (Roessemann & Kühnemann Aktiengesellschaft in Prag), akcie, 1x 400 Kč
- Roessemann & Kühnemann akciová společnost v Praze (Roessemann & Kühnemann Aktiengesellschaft in Prag), akcie, 25x 400 Kč
.

13.8.2023

 Přidána nová akcie:
- Českomoravské strojírny akciová společnost (Böhmisch-Mährische Maschinenfabriken A. G.), akcie, 1x 2 000 Korun
.

6.8.2023

 Přidána nová akcie:
- Akciová společnost První moravská továrna na vodovody a pumpy Ant. Kunz v Hranicích, Morava (Aktiengesellschaft Erste mährische Wasserleitungs- und Pumpenfabrik A. Kunz in Mährisch-Weisskirchen, Mähren), akcie, 400 Kč, 1920/1921
.

30.7.2023

 Přidána nová akcie:
- KOSMOS, výroba kamen a železárny akciová společnost (KOSMOS, Ofen-und Eisenwerke Aktiengesellschaft), akcie
.

23.7.2023

 Přidána nová akcie:
- Všeobecná pojišťovna akc. spol. v Brně (Powszechne Towarzystwo Ubezpieczeń, tow. akc. w Bernie, Allgemeine Assekuranz-Akt. Ges. in Brünn), akcie
.

16.7.2023

 Přidány nové akcie:
- Pražská úvěrní banka (Prager Credit-Bank; Banque de Crédit de Prague), akcie, 1911, VII. emise, II. část
- Pražská úvěrní banka (Prager Credit-Bank; Banque de Crédit de Prague), akcie, květen 1920, X. emise, II. díl
.

9.7.2023

 Přidán nový podílový list:
- První česká diskontní společnost v Praze, zapsané společenstvo s ručením obmezeným (Erste böhmische Disconto-Gesellschaft in Prag, registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung), podílový list
.

2.7.2023

 Přidána nová akcie:
- Nógrádmegyei Népbank Losonczon részvénytársaság (Novohradská ľudová banka v Lučenci úč. spol., Nógráder Komitats-Volksbank A.-G. in Lizenz), akcie, 1910
.

25.6.2023

 Přidán nový dluhopis:
- Grundentlastungs-Schuldverschreibung der Markgraffschaft Mähren (Pokladnice fondu k vyvazení pozemností (Grundentlastungs-Fonds-Casse)), 300 Zlatých, 1853
.

18.6.2023

 Přidán nový podílový list:
- Steinkohlen-Gewerkschaft Moravia in Rakonitz (Kamenouhelné těžařstvo Moravia v Rakovníku), kuksový list - list na důlní podíl
.

11.6.2023

 Přidána nová akcie:
- Duchcovská uhelná akciová společnost (Duxer Kohlengesellschaft auf Aktien), akcie
.

4.6.2023

 Přidán nový podílový list:
- Szlovinkai Tvinkler Jakobi bányatársulatnál (Szlovinkaer Tvinkler Jakobi Gewerkschaft; "Slovinské těžařstvo Jakob Tvinkler"), kuksový list - list na důlní podíl, 1895
.

28.5.2023

 Přidána nová akcie:
- Rima Murány völgyi vas mű Egyesület (Rimavsko-muránska železiarská spoločnosť, Rima Murány Eisenwerke-Verein), akcie
.

21.5.2023

 Přidána nová akcie:
- Poldina Huť (Poldihütte), akcie, 10x 1 000 Korun (10 000 Korun), 1940
.

14.5.2023

 Přidány nové akcie:
- Freistädter Stahl- und Eisenwerke A.-G. (Fryštátské ocelárny a železárny akc. spol.), akcie, II. emise, červen 1916
- Freistädter Stahl- und Eisenwerke A.-G. (Fryštátské ocelárny a železárny akc. spol.), akcie, III. emise, srpen 1916
.

7.5.2023

 Přidána nová akcie:
- Drevársky účastinný spolok (Holz-Aktiengesellschaft), akcie, 1x 200 Kč, 1923
.

30.4.2023

 Přidána nová akcie:
- Akciová moravská knihtiskárna Polygrafie v Brně (Mährische Druckerei A. G. Polygrafia in Brünn), akcie
.

23.4.2023

 Přidány nové dluhopisy:
- Lit. A - 3,00% Slosovatelný státní železniční dluhopis republiky Československé (Verlosbare Staatseisenbahnschuldverschreibung der Tschechoslowakischen Republik), 1 000 Kč, 1928
- Lit. B - 3,50% Slosovatelný státní železniční dluhopis republiky Československé (Verlosbare Staatseisenbahnschuldverschreibung der Tschechoslowakischen Republik), 300 Kč, 1928
- Lit. C - 4,00% Slosovatelný státní železniční dluhopis republiky Československé (Verlosbare Staatseisenbahnschuldverschreibung der Tschechoslowakischen Republik), 400 Kč, 1928
.

16.4.2023

 Přidány nové dluhopisy:
- 4,50% Unifikační půjčka, emise A (únorová), umořitelná 1938-1987 (4,50% Staatliche amortisable Unifizierungsanleihe, Emission A), zlomkový dluhopis na 200 Kč
- 4,50% Unifikační půjčka, emise B (květnová), umořitelná 1938-1987 (4,50% Staatliche amortisable Unifizierungsanleihe, Emission B), 500 Kč
- 3,00% Unifikační půjčka, umořitelná 1938-1987 (3,00% Staatliche amortisable Unifizierungsanleihe), 5 000 Kč
- 3,00% Unifikační neumořitelná renta (3,00% Staatliche Unifizierungsrente), 5 000 Kč
.

9.4.2023

 Přidán nový podílový list:
- Spolková cihelna ve Vysokém Mýtě, zapsané společenstvo s obmezeným ručením (Ziegelei-Genossenschafts, registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung), podílový list
.

2.4.2023

 Přidána nová akcie:
- Králodvorská cementárna akciová společnost (Königshofer Cement-Fabrik Actiengesellschaft), akcie, 1928
.

26.3.2023

 Přidána nová akcie:
- Dielne na náradie účastinná spoločnosť v Turčianskom Sv. Martine (Továreň na nábytok z ohýbaného dreva v Turčianskom Sv. Martine), prioritní akcie
.

19.3.2023

 Přidána nová akcie:
- JERRY závody na zpracování dřeva, akc. spol. (JERRY Holzbearbeitungswerke Akt.-Ges.), akcie
.

12.3.2023

 Přidána nová akcie:
- Brněnská banka v Brně (Brünner Bank in Brünn), akcie
.

5.3.2023

 Přidána nová akcie:
- Nógrádmegyei Népbank Losonczon részvénytársaság (Novohradská ľudová banka v Lučenci úč. spol., Nógráder Komitats-Volksbank A.-G. in Lizenz), akcie, 1912
.

26.2.2023

 Přidána nová akcie:
- Rolnický akciový cukrovar, Rosice u Chrasti (Landwirtschaftliche Zuckerfabrik A.-G., Rositz bei Chrast), akcie, lit. A
.

18.12.2022

 Přidána nová akcie:
- ORIENTAL, akciová kupecká továrna na cukrovinky a čokoládu v Králově Poli („ORIENTAL, Aktiengesellschaft, Kanditen- und Schokoladefabrik in Königsfeld“), akcie
.

4.12.2022

 Přidána nová akcie:
- Nógrádmegyei Népbank Losonczon részvénytársaság (Novohradská ľudová banka v Lučenci úč. spol., Nógráder Komitats-Volksbank A.-G. in Lizenz), akcie, 1918
.

27.11.2022

 Přidána nová akcie:
- Česká eskomptní banka a úvěrní ústav (Böhmische Escompte-Bank und Credit-Anstalt), akcie, 1x 200 Kč, 1920
.

20.11.2022

 Přidána nová akcie:
- Gyógyszerészek Országos Pénzintézete Részvénytársaság (Zemský peňažný ústav lekárnikov účastinná spoločnosť, Landesgeldinstitut der Apotheker Aktiengesellschaft), akcie
.

13.11.2022

 Přidána nová akcie:
- K. k. privilg. Tannwalder Baumwollspinnfabrik (C. k. priv. Tanvaldská přádelna bavlny), akcie
.

6.11.2022

 Přidána nová akcie:
- SUBLIMA, akciová společnost pro impregnaci dřeva v Březnici (SUBLIMA, Aktiengesellschaft für Holzimprägnierung in Bresnitz), hromadná akcie
.

30.10.2022

 Přidány nové zatímní listy:
- Kassa-Somodi Kőszénbánya-Részvénytársaság (Kaschau-Somodier Steinkohlen-Bergbau-Actien-Gesellschaft), zatímní list na 1 akcii, 100 Zlatých
- Kassa-Somodi Kőszénbánya-Részvénytársaság (Kaschau-Somodier Steinkohlen-Bergbau-Actien-Gesellschaft), zatímní list na 5 akcií, 500 Zlatých
.

23.10.2022

 Přidány nové akcie:
- Localbahn Reichenberg-Gablonz (Místní dráha Liberec-Jablonec), prioritní akcie
- Reichenberg-Gablonz-Tannwalder Eisenbahn (Liberecko-jablonecko-tanvaldská železnice), prioritní akcie, 200 Zlatých, 1893
- Reichenberg-Gablonz-Tannwalder Eisenbahn (Liberecko-jablonecko-tanvaldská železnice), prioritní akcie, 400 Korun, 1900
.

16.10.2022

 Přidána nová akcie:
- Akciová společnost pro spracování draselnatých louhů (Kaliwerke, Aktiengesellschaft), akcie, 1910
.

9.10.2022

 Přidána nová akcie:
- Úvěrní ústav na Horách Kutných ("Credit-Anstalt in Kuttenberg"), akcie
.

2.10.2022

 Přidána nová akcie:
- Akciová továrna na salám a požívatiny v Hodicích (Salami- und Nahrungsmittel-Fabrik A.-G. in Höditz), akcie
.

25.9.2022

 Přidán nový podílový list:
- UNION Fabriks-Gesellschaft für Kork-Industrie, Isolationen und chemisch-technische Producte in Zditz, registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung, podílový list
.

18.9.2022

 Přidány nové šeky:
- Agrární banka Československá (Tschechoslowakische Agrarbank), filiálka Praha
- Česká průmyslová banka (Böhmische Industrial-Bank, Banque industrielle de Boheme), dva šeky
- Pražská úvěrní banka (Prager Credit-Bank; Banque de Crédit de Prague), stornovaný šek
- Živnostenská banka (Gewerbebank), Živnobanka
- Jablonecká záložna v Jablonci nad Nisou zapsané společenstvo s obmezeným ručením
- Městská spořitelna na Královských Vinohradech (Städtische Sparkasse in Königliche Weinberge)
- Městská spořitelna Pražská (Prager Städtische Sparkasse), protektorátní šek
- Pozemkový ústav v Olomouci zapsané společenstvo s ručením obmezeným
- Pražská staroměstská záložna zapsané společenstvo s ruč. obm. v Praze I., Pařížská 2.
- Ústecká spořitelna v Ústí nad Labem (Aussiger Sparkasse in Aussig)
- Státní banka československá (později Státní banka Česko-Slovenská), SBČS, soukromý šek série O
.

11.9.2022

 Přidána nová akcie:
- První brněnská strojírenská společnost (Erste Brünner Maschinen-Fabriks-Gesellschaft), akcie, 1x 200 Kč, 1928
.

28.8.2022

 Přidán nový šek a pokladniční poukázka:

- Česká banka Union (Böhmische Union-Bank), Expozitura Praha VIII.
- Böhmische Union-Bank (Česká banka Union), 50 000 Kč, 1938; německý text
.

21.8.2022

 Přidána nová akcie:
- KRAVAG Kraftfahrzeug-Verwertungs A. G., akcie
.

14.8.2022

 Přidán nový podílový list:
- Družstvo hostinských a kavárníků v Brně, zapsané společenstvo s obmezeným ručením (Consortiums der Gast- und Kaffeehausinhaber in Brünn, registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung), podílový list
.

31.7.2022

 Přidán nový podílový list:
- Kárpátaljai Hangya Termelő, Fogyasztási és Értékesítő Szövetkezet ("Zakarpatské výrobní, spotřební a prodejní družstvo Hangya"), hromadný podílový list
.

24.7.2022

 Přidány nové akcie:
- Dřevařské podniky, akciová společnost v Praze (Holzunternehmungen Aktiengesellschaft in Prag), akcie, 1x 400 Kč
- Dřevařské podniky, akciová společnost v Praze (Holzunternehmungen Aktiengesellschaft in Prag), akcie, 25x 400 Kč (10 000 Kč)
.

17.7.2022

 Přidány nové akcie:
- Lokalbahn Wekelsdorf-Parschnitz-Trautenau (Místní dráha Teplice-Poříčí-Trutnov), kmenová akcie, I. emise 1907
- Lokalbahn Wekelsdorf-Parschnitz-Trautenau (Místní dráha Teplice-Poříčí-Trutnov), prioritní akcie, II. emise 1916
.

10.7.2022

 Přidány nové podílové listy:
- Úvěrní družstvo občanské záložny v Kroměříži zapsané společenstvo s ručením obmezeným (Kreditgenossenschaft der Bürgerliche Vorschusskasse in Kremsier eingetragene Genossenschaft mit beschränkter Haftung), podílový list
- Záložna "Vzájemnost" při První české vzájemné pojišťovně (zal. r. 1827), zapsané společenstvo s ručením obmezeným, podílový list
- Kreditanstalt der Deutschen eingetragene Genossenschaft mit beschränkter Haftung (Německý úvěrní ústav zapsané společenstvo s ručením obmezeným), podílový list, 2x 100 RM, 1942, "Liberecké vydání, členské číslo dotisknuto razítkem"
.

3.7.2022

 Přidány nové dluhopisy:
- Poldihütte Tiegelgussstahl-Fabrik (Poldina huť, továrna na litou kelímkovou ocel), dluhopis, 400 Korun
- Poldihütte Tiegelgussstahl-Fabrik (Poldina huť, továrna na litou kelímkovou ocel), dluhopis, 2 000 Korun
.

6.3.2022

 Přidán nový podílový list:
- Caroli Gewerkschaft in Grünlas (Těžařstvo Caroli v Loučkách), kuksový list - list na důlní podíl, 1873
.

20.2.2022

 Přidány nové dluhopisy:
- Centralbank der deutschen Sparkassen in der Čechoslovakischen Republik (Ústřední banka německých spořitelen v Československé republice), komunální dluhopis, 200 Kč
- Centralbank der deutschen Sparkassen in der Čechoslovakischen Republik (Ústřední banka německých spořitelen v Československé republice), komunální dluhopis, 10 000 Kč
.

13.2.2022

 Přidána nová akcie:
- COSMANOS spojené továrny textilní a tiskárny látek (COSMANOS Vereinigte Textil- und Druckfabriken), akcie, 5x 400 Kč, 1925
.

6.2.2022

 Přidán nový podílový list:
- Caroli Gewerkschaft in Grünlas (Těžařstvo Caroli v Loučkách), kuksový list - list na důlní podíl, 1866
.

5.2.2022

 Přidán nový dluhopis a rentový list:
- Severní dráha Ferdinandova (Ferdinands-Nordbahn), 10 000 Korun, II. vydání 1944
- Severní dráha Ferdinandova (Ferdinands-Nordbahn), rentový list, 1942
.

30.1.2022

 Přidán nový podílový list:
- Hnědouhelný závod Pomoc Boží v Dubňanech (Braunkohlenbergbau Hilfe Gotteszeche in Dubnian), kuksový list - list na důlní podíl
.

25.1.2022

 Přidány nové akcie, podílový list a dluhopis:
- Fraţii Stollwerck Societate Anonimă (Bratia Stollwerckovia úč. spol.), hromadná akcie
- POLITIKA, závod tiskařský a vydavatelský v Praze, společenstvo zapsané s ručením obmezeným (POLITIKA Druckerei und Verlagsunternehmen registrirte Genossenschaft mit beschränkter Haftung), hromadný podílový list, 1940, 20 000 Korun
- Strumpf- und Wirkwarenfabriken Teplitz-Chemnitz-Vigognespinnerei Auperschin Wolf Blumberg Söhne A.-G., akcie, 100x 200 Kč
- Stadtgemeinde Karlsbad (Městská obec Karlovy Vary), 1 000 Marek, 1892
.

23.1.2022

 Přidán nový podílový list:
- Zieditz-Haberspirker Braun- und Glanzkohlengewerkschaft in Zieditz (Citicko-Habartovské hnědouhelné těžařstvo v Citicích), kuksový list - list na důlní podíl
.

16.1.2022

 Přidán nový podílový list:
- Witkowitzer Bergbau-und-Eisenhütten Gewerkschaft (Vítkovické horní a hutní těžířstvo), certifikát - podílový list, 10 podílů
.

9.1.2022

 Přidána nová akcie:
- POSISTA, podnikatelství silničních staveb, akc. spol. (POSISTA, Strassenbau Unternehmung A. G.), akcie
.

2.1.2022

 Přidána nová akcie:
- Erste Brünner Actien-Brauerei und Malzfabrik (První brněnský akciový pivovar a sladovna), akcie, III. emise, 1891
.

26.12.2021

 Přidána nová akcie:
- Karlovotýnské akciové továrny stavebních hmot (Karlsteiner Baumaterialienfabriken A.-G.), akcie
.

19.12.2021

 Přidána nová akcie:
- Králodvorská cementárna akciová společnost (Königshofer Cement-Fabrik Actiengesellschaft), akcie, 1923
.

12.12.2021

 Přidána nová akcie:
- Sudetenländische Bergbau Aktiengesellschaft (Sudetozemská báňská akciová společnost, Sudetozemská důlní akciová společnost), akcie
.

5.12.2021

 Přidána nová akcie:
- České montanní podniky akciová společnost (Böhmische Montanwerke Aktien Gesellschaft), akcie
.

28.11.2021

 Přidána nová akcie:
- TELEGRAFIA československá továrna na telegrafy a telefony, akciová společnost v Praze (TELEGRAFIA tschechoslovakische Aktiengesellschaft für Telegraphen und Telepfonerzeugung in Prag), akcie, II. emise - 1920, 1x 200 Kč
.

21.11.2021

 Přidána nová akcie:
- Reichenberg-Maffersdorfer und Gablonzer Brauereien Aktien-Gesellschaft (Liberecko-Vratislavické a Jablonecké pivovary akciová společnost), akcie, 500 RM
.

14.11.2021

 Přidán nový dluhopis a podílové listy:
- Družstvo ku zřízení sokolského domu pro tělocv. jednotu SOKOL v Přibyslavi, členský diplom
- Tělocvičná jednota SOKOL v Praze I., dlužní úpis, 100 Kč
- Tělocvičná jednota SOKOL v Týnci nad Labem, podílový list
.

7.11.2021

 Přidána nová akcie:
- Stomfai róm. kath. polgári körnek takarék-,önsegélyző-és hitel szövetkezete (Spar- Selbsthilfs- und Credit-Genossenschaft des Stomfaer Röm. Kath. Bürgerlichen Club's; "Spořitelní, svépomocné a úvěrní společenstvo"), akcie
.

31.10.2021

 Přidána nová akcie:
- Slovenský Denník účastinárska spoločnosť, akcie, II. emise
.

24.10.2021

 Přidán nový kuksový list:
- Vítkovické horní a hutní těžířstvo (Witkowitzer Bergbau und Eisenhütten Gewerkschaft), kuksový list - list na důlní podíl
.

17.10.2021

 Přidána nová akcie:
- Západočeský báňský akciový spolek (Westböhmischer Bergbau-Actien-Verein), akcie
.

10.10.2021

 Přidán nový dluhopis:
- Město Aš (5,50% Zápůjčka města Aše z roku 1921; 5,50% Anleihe der Stadt Asch 1921), 1 000 Kč
.

3.10.2021

 Přidána nová akcie:
- Tüll- und Spitzenfabrik Aktiengesellschaft (Továrna na tyl a krajky akciová společnost), akcie
.

26.9.2021

 Přidána nová akcie:
- Vereinigte Ascher Färbereien Aktiengesellschaft (Spojené ašské barvírny akciová společnost), akcie, 100 RM
.

19.9.2021

 Přidány nové dluhopisy:
- Lit. B - 3,50% Slosovatelný státní železniční dluhopis republiky Československé (Verlosbare Staatseisenbahnschuldverschreibung der Tschechoslowakischen Republik), 2 000 Kč, 1928
- Lit. D - 4,00% Slosovatelný státní dluhopis republiky Československé (Verlosbare Staatsschuldverschreibung der Tschechoslowakischen Republik), 10 000 Kč, 1928
.

12.9.2021

 Přidána nová akcie:
- SOLO spojené akciové československé sirkárny a lučební továrny (SOLO Vereinigte tschechoslowakische Zündholz- und chemische Fabriken A. G.; SOLO złączone czeskosłowackie akcyjne fabryki zapałek i fabryki chemiczne), akcie, 1922
.

4.9.2021

 Přidány nové akcie:
- Čokoládové závody "DELI" akc. spol. (Schokoladewerke "DELI" Akt. Ges.), akcie, 25x 200 Kč (5 000 Kč), 1920
- Čokoládové závody "DELI" akc. spol. (Schokoladewerke "DELI" Akt. Ges.), akcie, 1x 200 Kč, 1921
.

29.8.2021

 Přidán nový podílový list:
- Spar- und Creditverein der CONCORDIA registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung in Reichenberg, podílový list, 1911
.

22.8.2021

 Přidán nový podílový list:
- Tetschner Lagerhaus-Gesellschaft eingetragene Genossenschaft mit beschränkter Haftung ("Společnost děčínského skladiště zapsané společenstvo s ručením obmezeným"), podílový list
.

15.8.2021

 Přidána nová akcie:
- Poldina Huť (Poldihütte), akcie, 20x 1 000 Korun (20 000 K), 1940
.

8.8.2021

 Přidána nová akcie:
- Česká společnost pro výrobu olejů (Böhmische Oel-Industrie-Gesellschaft), akcie
.

31.7.2021

 Přidána nová akcie:
- Aktiengesellschaft für Dentalindustrie (Akciová společnost pro průmysl dentální), akcie
.

25.7.2021

 Přidána nová akcie:
- SPHINX Vereinigte Emaillierwerke und Metallwarenfabriken A. G. (SFINX spojené smaltovny a továrny na kovové zboží akc. spol.), akcie, 1942
.

18.7.2021

 Přidána nová akcie:
- Nordösterreichische bank für Industrie, Handel und Landwirtschaft in Brünn (Severorakouská banka pro průmysl, obchod a zemědělství v Brně), akcie
.

11.7.2021

 Přidány nové akcie:
- Živnostenská banka (Gewerbebank), akcie, 10x 500 K, 1943
- Živnostenská banka (Gewerbebank), akcie, 100x 500 K, 1943
.

3.7.2021

 Přidány nové šeky:
- Česká eskomptní banka (Böhmische Escompte-Bank)
- Dejvická záložna v Dejvicích (Dejwitzer Vorschusskasse in Dejwitz)
- Občanská záložna v Lomnici nad Popelkou (Okresní záložna hospodářská v Lomnici nad Popelkou)
- Živnostenská záložna, z. s. s r. o. v Hrotovicích (Gewerbe-Vorschusskasse, r. G. m. b. H., in Hrottowitz)
.

27.6.2021

 Přidána nová akcie:
- Cukrovary Schoeller a spol. akc. spol. (Zuckerfabriken Schoeller & Co. A. G.), akcie
.

20.6.2021

 Přidána nová akcie:
- Cukrovar akciové společnosti v Přelouči (Zuckerfabrik der Aktiengesellschaft in Prelauc), akcie
.

13.6.2021

 Přidána nová akcie:
- Ofen- und Tonwarenfabrik vormals L. & C. Hardtmuth Aktiengesellschaft (Továrna na kamna a šamotové zboží dříve L. & C. Hardtmuth akciová společnost), akcie, 1942
.

5.6.2021

 Přidána nová akcie:
- Kassa-Somodi Kőszénbánya-Részvénytársaság (Kaschau-Somodier Steinkohlen-Bergbau-Actien-Gesellschaft), zatímní list na polovinu akcie
.

30.5.2021

 Přidána nová akcie:
- Zettlitzer Kaolinwerke-Aktiengesellschaft in Zettlitz bei Karlsbad (Sedlecké kaolinové závody, akciová společnost v Sedlci u Karlových Varů), akcie
.

23.5.2021

 Přidána nová akcie:
- Pražská paroplavební společnost (Prager Dampf-Schiffarts-Gesellschaft), akcie, 1930
.

16.5.2021

 Přidána nová akcie:
- Dřevodělná akciová společnost v Praze (Holzbearbeitungs- Aktiengesellschaft in Prag), akcie
.

9.5.2021

 Přidána nová akcie:
- MORAVIA oděvní průmysl, akciová společnost v Prostějově (MORAVIA Kleiderindustrie Aktien-Gesellschaft in Prostějov), akcie
.

2.5.2021

 Přidány nové akcie:
- Egyesült Wernstadti és Győri Textilipar-Részvénytársaság (Vereinigte Wernstädter und Győrer Textilindustrie-Aktiengesellschaft, Spojené verneřické a rábské textilní závody akciová společnost), akcie, 200 K, 1912
- Egyesült Wernstadti és Győri Textilipar-Részvénytársaság (Vereinigte Wernstädter und Győrer Textilindustrie-Aktiengesellschaft, Spojené verneřické a rábské textilní závody akciová společnost), akcie, 25x 200 K, prosinec 1917
.

25.4.2021

 Přidány nové akcie:
- Mildenauer Kammgarnspinnerei Anton Richter's Söhne Aktiengesellschaft (Mildenavská přádelna na česané příze Antonína Richtera synové akciová společnost), akcie, 5x 200 RM (1 000 RM)
- Mildenauer Kammgarnspinnerei Anton Richter's Söhne Aktiengesellschaft (Mildenavská přádelna na česané příze Antonína Richtera synové akciová společnost), akcie, 20x 200 RM (4 000 RM)
- Mildenauer Kammgarnspinnerei Anton Richter's Söhne Aktiengesellschaft (Mildenavská přádelna na česané příze Antonína Richtera synové akciová společnost), akcie, 50x 200 RM (10 000 RM)
- 23.5.2021 - K akciím přidána pohlednice továrny z roku cca 1900.
.

18.4.2021

 Přidána nová akcie:
- Česká průmyslová banka (Böhmische Industrial-Bank, Banque industrielle de Bohème), akcie
.

11.4.2021

 Přidána nová akcie:
- Akciový pivovar a sladovna v Hořicích (Aktienbrauerei und Malzfabrik in Horschitz), akcie, 1917
.
4.4.2021

 Přidány nové dluhopisy:

- Zvláštní fond pro zmírnění ztrát povstalých z poválečných poměrů (Besondere Fonds zur Milderung der Verluste aus den Nachkriegsverhältnissen), 100 Kč, 1926
- Zvláštní fond pro zmírnění ztrát povstalých z poválečných poměrů (Besondere Fonds zur Milderung der Verluste aus den Nachkriegsverhältnissen), 4 000 Kč, 1926
- Zvláštní fond pro zmírnění ztrát povstalých z poválečných poměrů (Besondere Fonds zur Milderung der Verluste aus den Nachkriegsverhältnissen), 10 000 Kč, 1926
.

28.3.2021

 Přidány nové akcie:
- Úvěrová pojišťovna, akc. spol. (Kreditversicherungsanstalt A. G.), akcie
- Sudetendeutsche Union, Versicherungs-Aktiengesellschaft in Reichenberg (Sudetoněmecká Union, pojišťovací akciová společnost v Liberci), akcie, 1x 500 RM
.

21.3.2021

 Přidána nová akcie:
- Brünner Kammgarn-Spinnerei (Brněnská přádelna česané příze), kmenová akcie
.

14.3.2021

 Přidána nová akcie:
- Schenker & Co. Aktiengesellschaft (Schenker a spol. akciová společnost), akcie
.

7.3.2021

 Přidány nové podílové listy - kuksové listy:
- Braunkohlengewerkschaft Brunozeche in Weisskirchlitz ("Hnědouhelné těžařstvo dolu Bruno v Novosedlicích"), kuksový list - list na důlní podíl
- Středočeské kamenouhelné těžařstvo v Praze (Mittelböhmische Steinkohlengewerkschaft in Prag), kuksový list - list na důlní podíl
.

28.2.2021

 Přidána nová akcie a podílový list:
- LEGIOGRAFIE, grafické a vydavatelské podniky legionářské akc. spol. (LEGIOGRAFIE Graphische und Verlags-Unternehmungen der Legionäre A.-G.), akcie
- Knihtiskárna Löschner a spol. společnost s ručením obmezeným (Buchdruckerei Löschner & Co. Gesellschaft mit beschränkter Haftung), podílový list, 1926
..

21.2.2021

 Přidána nová akcie:
- Česká obchodní banka (Böhmische Handelsbank), akcie
.

14.2.2021

 Přidány nové akcie:
- Národní banka Československá (Nationalbank der Tschechoslowakei, National Bank of Czechoslovakia), akcie, 1926
- Národná banka Československá (Nationalbank der Tschechoslowakei, National Bank of Czechoslovakia), účastina, 1926
.
7.2.2021

 Přidány nové dluhopisy:

- Dobrovolný hasičský československý sbor města Třebíče, dlužní úpis, 100 Kč
- Sbor dobrovolných hasičů města Náměště nad Oslavou, dlužní úpis, 50 Kč
- Sportovní klub Motyčín, dlužní úpis, 50 Kč
.

31.1.2021

 Přidána nová akcie:
- Österreichisch-Schlesische-Tuchfabriks A.-G. Wien ("Rakousko-slezská továrna na látky akc. spol. Vídeň"), akcie, 1916, I emise
.

24.1.2021

 Přidána nová akcie:
- PAPIROGRAFIE, spojené továrny průmyslu papírového a grafického, akciová společnost v Praze (PAPIROGRAFIE, Vereinigte Fabriken der Papier- und graphischen Industrie Aktiengesellschaft in Prag), akcie
.

17.1.2021

 Přidána nová akcie:
- Česká grafická unie a. s. (Böhmische graphische Unie A. G.), akcie, 1941
.

10.1.2021

 Přidána nová akcie:
- Závody Ringhoffer-Tatra a. s. (Ringhoffer-Tatra-Werke A. G.), akcie, V. emise, 5x 400 Kč, 1935
.

3.1.2021

 Přidána nová akcie:
- HRABĚ a LOZOVSKÝ stavební akciová společnost v Praze (HRABĚ und LOZOVSKÝ Hoch- und Tiefbauaktiengesellschaft in Prag), akcie
.
.
.
.
.