ZPĚT

05 - Dluhopisy soukromých společností (05-06 - Bankovní dluhopisy)
   
- Centralbank der deutschen Sparkassen (Centrální banka německých spořitelen), bankovní dlužní úpis, 1 000 K, 1905
- Centralbank der deutschen Sparkassen (Centrální banka německých spořitelen), komunální dluhopis, 200 K, 1911
- Centralbank der deutschen Sparkassen (Centrální banka německých spořitelen), zástavní list, 1 000 K, 1921
- Communal-Credit-Anstalt des Landes Schlesien (Obecní úvěrní ústav země Slezské, Komunalny kredytowy zakład kraju Szlaska), dlužní úpis
- Český akciový hypoteční ústav (Böhmische Aktien-Hypothekar-Anstalt), zástavní list
- Hypoteční a zemědělská banka moravská, (Zemská banka pro Moravu - Landesbank für Mähren), 10 000 Kč, elektrisační dlužní úpis
- Hypoteční a Zemědělská banka moravská, (Mährische Hypotheken- und Landeskulturbank), zástavní list
  - Hypoteční banka Česká (dříve Hypoteční banka království Českého, früher Hypothekenbank des Königreiches Böhmen, ci-devant Banque Hypothécaire du Royaume de Bohême, formerly Mortgage Bank of the Kingdom of Bohemia), zástavní list, 2 000 Kč, 1928, 6,00 %
  - Hypoteční banka Česká (dříve Hypoteční banka království Českého, früher Hypothekenbank des Königreiches Böhmen, ci-devant Banque Hypothécaire du Royaume de Bohême, formerly Mortgage Bank of the Kingdom of Bohemia), zástavní list, 20 000 Kč, 1927, 6,00 %
- Hypoteční banka Česká (dříve Hypoteční banka království Českého, früher Hypothekenbank des Königreiches Böhmen, ci-devant Banque Hypothécaire du Royaume de Bohême, formerly Mortgage Bank of the Kingdom of Bohemia), zástavní list, 10 000 Kč, 1929, 5,00 %
- Hypoteční banka Česká (dříve Hypoteční banka království Českého), Böhmische Hypothekenbank (früher Hypothekenbank des Königreiches Böhmen), poukázka, 500 Kč, 1938
- Hypoteční banka Česká (dříve Hypoteční banka království Českého), Böhmische Hypothekenbank (früher Hypothekenbank des Königreiches Böhmen), zástavní list, 20 000 K, 1941
- Hypoteční banka království Českého (Hypothekenbank des Königreiches Böhmen), 1 000 Zlatých, 1888
- Hypoteční banka království Českého (Hypothekenbank des Königreiches Böhmen, Banque Hypothécaire du Royaume de Bohême, Mortgage Bank of the Kingdom of Bohemia), zástavní list, 2 000 K, 1899
  - Hypoteční banka království Českého (Hypothekenbank des Königreiches Böhmen, Banque Hypothécaire du Royaume de Bohême, Mortgage Bank of the Kingdom of Bohemia), zástavní list, 10 000 K, 1912
  - Hypoteční banka království Českého (Hypothekenbank des Königreiches Böhmen, Banque Hypothécaire du Royaume de Bohême, Mortgage Bank of the Kingdom of Bohemia), zástavní list, 20 000 K, 1908
- Hypoteční banka markrabství Moravského (Hypothekenbank Markgrafschaft Mähren), 2 000 K, 1903
  - Landesbank und Girozentrale für das Sudetenland (Zemská banka a žirové ústředí pro Sudety), 3,00 %, komunální dluhopis, 100 RM, 1941, 1 - F/A - F
- Landesbank und Girozentrale für das Sudetenland (Zemská banka a žirové ústředí pro Sudety), 3,00 %, komunální dluhopis, 200 RM, 1941, 1 - F/A - E
- Landesbank und Girozentrale für das Sudetenland (Zemská banka a žirové ústředí pro Sudety), 3,00 %, komunální dluhopis, 1 000 RM, 1941, 1 - F/A - C
- Landesbank und Girozentrale für das Sudetenland (Zemská banka a žirové ústředí pro Sudety), 3,00 %, komunální dluhopis, 2 000 RM, 1941, 1 - F/A - B
- Landesbank und Girozentrale für das Sudetenland (Zemská banka a žirové ústředí pro Sudety), 3,50 %, komunální dluhopis, 100 RM, 1941, 3 - J/D - F
- Landesbank und Girozentrale für das Sudetenland (Zemská banka a žirové ústředí pro Sudety), 3,50 %, komunální dluhopis, 200 RM, 1941, 3 - J/D - E
- Landesbank und Girozentrale für das Sudetenland (Zemská banka a žirové ústředí pro Sudety), 3,50 %, komunální dluhopis, 1 000 RM, 1941, 3 - J/D - C
- Landesbank und Girozentrale für das Sudetenland (Zemská banka a žirové ústředí pro Sudety), 3,50 %, komunální dluhopis, 2 000 RM, 1941, 3 - J/D - B
- Landesbank und Girozentrale für das Sudetenland (Zemská banka a žirové ústředí pro Sudety), 3,50 %, komunální dluhopis, 5 000 RM, 1941, 3 - J/D - A
- Landesbank und Girozentrale für das Sudetenland (Zemská banka a žirové ústředí pro Sudety), 3,75 %, komunální dluhopis, 5 000 RM, 1941, 5 - M/S - A
- Landesbank und Girozentrale für das Sudetenland (Zemská banka a žirové ústředí pro Sudety), 4,00 %, komunální dluhopis, 100 RM, 1941, 6 - J/J - F
- Landesbank und Girozentrale für das Sudetenland (Zemská banka a žirové ústředí pro Sudety), 4,00 %, komunální dluhopis, 200 RM, 1941, 6 - J/J - E
- Landesbank und Girozentrale für das Sudetenland (Zemská banka a žirové ústředí pro Sudety), 4,00 %, komunální dluhopis, 1 000 RM, 1941, 6 - J/J - C
- Landesbank und Girozentrale für das Sudetenland (Zemská banka a žirové ústředí pro Sudety), 4,00 %, komunální dluhopis, 500 RM, 1941, 7 - J/J - D
- Landesbank und Girozentrale für das Sudetenland (Zemská banka a žirové ústředí pro Sudety), 4,00 %, komunální dluhopis, 1 000 RM, 1941, 7 - J/J - C
- Landesbank und Girozentrale für das Sudetenland (Zemská banka a žirové ústředí pro Sudety), 3,00 %, zástavní list, 1 000 RM, 1941, 1 - F/A - C
- Landesbank und Girozentrale für das Sudetenland (Zemská banka a žirové ústředí pro Sudety), 4,00 %, zástavní list, 100 RM, 1941, 4 - A/O - A
- Landesbank und Girozentrale für das Sudetenland (Zemská banka a žirové ústředí pro Sudety), 4,00 %, zástavní list, 200 RM, 1941, 4 - A/O - A
- Landesbank und Girozentrale für das Sudetenland (Zemská banka a žirové ústředí pro Sudety), 4,00 %, zástavní list, 500 RM, 1941, 4 - A/O - A
- Landesbank und Girozentrale für das Sudetenland (Zemská banka a žirové ústředí pro Sudety), 4,00 %, zástavní list, 1 000 RM, 1941, 4 - A/O - A
- Landesbank und Girozentrale für das Sudetenland (Zemská banka a žirové ústředí pro Sudety), 4,00 %, zástavní list, 2 000 RM, 1941, 4 - A/O - A
- Landesbank und Girozentrale für das Sudetenland (Zemská banka a žirové ústředí pro Sudety), 4,00 %, zástavní list, 5 000 RM, 1941, 4 - A/O - A
- Poštovní spořitelna (Postsparkasse, Postatakarékpénztár), 10 000 Kč
- Ústav zástavních listů První moravské spořitelny (Pfandbrief-Anstalt der Ersten mährischen Sparcassa), 2 000 K, 1913
- Ústav zástavních listů První moravské spořitelny v Brně (Pfandbrief-Anstalt der Ersten mährischen Sparcassa in Brünn), 10 000 Kč, 1938
- Ústav zástavních listů První moravské spořitelny v Brně (Pfandbrief-Anstalt der Ersten mährischen Sparcassa in Brünn), 20 000 Kč, 1938
- Ústřední banka československých spořitelen (Zentralbank der čechoslovakischen Sparkassen), 1 000 Kč, 1937
- Zemská banka (dříve Zemská banka království Českého) (Landesbank (früher Landesbank des Königreiches Böhmen)), 1 000 Kč, 4,50% komunální dlužní úpis
- Zemská banka (dříve Zemská banka království Českého) (Landesbank (früher Landesbank des Königreiches Böhmen)), 10 000 Kč, 4,50% komunální dlužní úpis
  - Zemská banka (dříve Zemská banka království Českého) (Landesbank (früher Landesbank des Königreiches Böhmen)), 5 000 Kč, 4,50% komunální dlužní úpis
- Zemská banka (dříve Zemská banka království Českého) (Landesbank (früher Landesbank des Königreiches Böhmen)), 500 Kč, 4,50% komunální dlužní úpis
  - Zemská banka (dříve Zemská banka království Českého) (Landesbank (früher Landesbank des Königreiches Böhmen)), 500 Kč, 5,00% komunální dlužní úpis
  - Zemská banka (dříve Zemská banka království Českého) (Landesbank (früher Landesbank des Königreiches Böhmen)), 1 000 Kč, 5,00% komunální dlužní úpis
- Zemská banka (dříve Zemská banka království Českého) (Landesbank (früher Landesbank des Königreiches Böhmen)), 5 000 Kč, 5,00% komunální dlužní úpis
  - Zemská banka (dříve Zemská banka království Českého) (Landesbank (früher Landesbank des Königreiches Böhmen)), 10 000 Kč, 5,00% komunální dlužní úpis
- Zemská banka (dříve Zemská banka království Českého) (Landesbank (früher Landesbank des Königreiches Böhmen)), 1 000 Kč, vydání pro Slovensko a Podkarpatskou Rus
- Zemská banka (dříve Zemská banka království Českého) (Landesbank (früher Landesbank des Königreiches Böhmen)), 10 000 Kč, vydání pro Slovensko a Podkarpatskou Rus
  - Zemská banka (dříve Zemská banka království Českého) (Landesbank (früher Landesbank des Königreiches Böhmen)), 500 Kč, vydání pro Slovensko a Podkarpatskou Rus
  - Zemská banka (dříve Zemská banka království Českého) (Landesbank (früher Landesbank des Königreiches Böhmen)), 10 000 Kč, vydání pro Slovensko a Podkarpatskou Rus
- Zemská banka (dříve Zemská banka království Českého) (Landesbank (früher Landesbank des Königreiches Böhmen)), 500 Kč, 5,00% meliorační dlužní úpis
  - Zemská banka království Českého (Landesbank des Königreiches Böhmen, La Banque du Royaume de Bohême), železniční úpis, 1 000 K, 1903
  - Zemská banka království Českého (Landesbank des Königreiches Böhmen, La Banque du Royaume de Bohême), železniční úpis, 5 000 K, 1902
- Zemská banka království Českého (Landesbank des Königreiches Böhmen, La Banque du Royaume de Bohême), komunální dlužní úpis, 1897
- Zemská banka království Českého (Landesbank des Königreiches Böhmen, La Banque du Royaume de Bohême), komunální dlužní úpis, 1911
- Zemská banka království Českého (Landesbank des Königreiches Böhmen, La Banque du Royaume de Bohême), komunální dlužní úpis, 1922
  - Zemská banka pro Čechy - ústřední banka spořitelen v Čechách a na Moravě - národní správa, komunální dlužní úpis, 10 000 Kčs, 1948
  - Zemská banka pro Čechy - ústřední banka spořitelen v Čechách a na Moravě - národní správa, komunální dlužní úpis, 50 000 Kčs, 1948
- Zemská banka pro Moravu a Slezsko - národní správa, 1 000 Kčs, zástavní list
  - Zemská banka pro Moravu a Slezsko - národní správa, 10 000 Kčs, zástavní list
- Zemská banka pro Moravu a Slezsko - národní správa, 2 000 Kčs, komunální dlužní úpis
  - Zemská banka pro Moravu a Slezsko - národní správa, 10 000 Kčs, komunální dlužní úpis
- Živnostenská banka v Praze (Gewerbebank in Prag), bankovní dlužní úpis, 200 K, 1911
- Živnostenská banka v Praze (Gewerbebank in Prag), bankovní dlužní úpis, 500 K, 1911
- Živnostenská banka v Praze (Gewerbebank in Prag), bankovní dlužní úpis, 1 000 K, 1911
- Živnostenská banka (Gewerbebank), 1 000 K, bankovní dlužní úpis, 1940
- Živnostenská banka (Gewerbebank), 20 000 K, bankovní dlužní úpis, 1940
- Živnostenská banka (Gewerbebank), 1 000 K, bankovní dlužní úpis, bez data
- Živnostenská banka (Gewerbebank), 5 000 K, bankovní dlužní úpis, bez data
- Živnostenská banka (Gewerbebank), 20 000 K, bankovní dlužní úpis, bez data
   
  Pokladniční poukázky (Kassenschein)
  - Anglo-Československá a Pražská úvěrní banka, 500 Kč, 1930
- Credit- und Hypotheken- Verein für die Stadt Saaz und den Saazer politischen Amtsbezirk (Úvěrní a hypoteční spolek pro město Žatec a žatecký politický okres), 1 000 Zlatých
- Česká banka Union (Böhmische Union-Bank), 20 000 Kč, 1939; český text
- Česká banka Union (Böhmische Union-Bank), 20 000 Kč, 1932; německý text
- Česká banka Union (Böhmische Union-Bank), 100 000 Kč, 1935; německý text
  - Die Filiale der Anglo-Oesterreichischen Bank in Prag (Pilsen), 5 000 K, 1918
  - Die Filiale der Anglo-Oesterreichischen Bank in Prag (Pilsen), 10 000 K, 1918
  - Hypoteční a zemědělská banka moravská v Brně, 5 000 Kč
- Neutitscheiner-Vorschussbank Registrirte Genossenschaft mit unbeschränkter Haftung (Záložna v Novém Jičíně), 100 Zlatých
- Warnsdorfer Escompte-Gesellschaft (Varnsdorfská Eskomptní společnost), 100 Zlatých
- Warnsdorfer Escompte-Gesellschaft (Varnsdorfská Eskomptní společnost), 1 000 Zlatých
- Wiener Bank-Verein (Vídeňský bankovní spolek), 200 Korun
.