ZPĚT

01 - Dluhopisy státní (půjčky, renty, pokladniční poukázky, bony, ...)
   
Čechy a Morava
- Půjčka obrany státu z roku 1936 (Amortisable Staatsverteidigungsanleihe, Štátna umoriteľná pôžička obrany štátu, Állami államvédelmi törlesztéses kölcsön)
- Unifikační půjčka z roku 1936 (Staatliche amortisable Unifizierungsanleihe; Štátna umoriteľná pȏžička unifikačná; Állami egységesítési törlesztéses kölcsön)
. .
  - Československá státní půjčka z roku 1922, 100 liber, 1922
  - Československá státní půjčka z roku 1922, 500 liber, 1922
  - Československá státní půjčka z roku 1922, 100 liber, 1924
  - Československá státní půjčka z roku 1922, 500 liber, 1924
  - Czechoslovak State Loan of 1922 (Československá státní půjčka z roku 1922), 100 dolarů, 1922
  - Czechoslovak State Loan of 1922 (Československá státní půjčka z roku 1922), 500 dolarů, 1922
  - Czechoslovak State Loan of 1922 (Československá státní půjčka z roku 1922), 100 dolarů, 1924
  - Czechoslovak State Loan of 1922 (Československá státní půjčka z roku 1922), 500 dolarů, 1924
- Čtvrtá státní půjčka republiky Československé - slosovatelná (Štvrtá štátna pôžička republiky Československej - slósovateľná, Vierte verlosbare Staatsanleihe der Čechoslovakischen Republik, Csehszlovák köztársaság negyedik állami - sorsolási kölcsöne), 75 Kč, 1922
- Čtvrtá státní půjčka republiky Československé - slosovatelná (6% slósovateľná štvrtá štátna pôžička republiky Československej, 6% verlosbare vierte Staatsanleihe der Čechoslovakischen Republik, 6%-os Csehszlovák köztársasági negyedik állami - sorsolási kölcsön), 75 Kč, 1922
- Čtvrtá státní půjčka republiky Československé - rentová (3,50% Štvrtá štátna pôžička republiky Československej - rentová, 3,50% Vierte Staatsrentenanleihe der Čechoslovakischen Republik, 3,50%-os Csehszlovák köztársasági negyedik állami - járadékkölcsön), 75 Kč, 1922
- Emprunt de la Extérieur République Tchécoslovaque (Zahraniční půjčka republiky Československé), 1 000 Fr., 1937
- Prozatímní list, 200 Kč, 1923
  - Půjčka práce, 100 Kč, 1933
  - Půjčka práce, 500 Kč, 1933
  - Půjčka práce, 1 000 Kč, 1933
  - Půjčka práce, 10 000 Kč, 1933
  - Slosovatelný státní dluhopis republiky Československé (3% verlosbare Staatsschuldverschreibung der Čechoslovakischen Republik), 37,50 Kč, 1926
- Slosovatelný státní dluhopis republiky Československé (3% verlosbare Staatsschuldverschreibung der Čechoslovakischen Republik), 75 Kč, 1926
  - Slosovatelný státní dluhopis republiky Československé (3% verlosbare Staatsschuldverschreibung der Čechoslovakischen Republik), 150 Kč, 1926
  - Slosovatelný státní dluhopis republiky Československé (3% verlosbare Staatsschuldverschreibung der Čechoslovakischen Republik), 750 Kč, 1926
- Slosovatelný státní dluhopis republiky Československé (3% verlosbare Staatsschuldverschreibung der Čechoslovakischen Republik), 1 500 Kč, 1926
- Slosovatelný státní železniční dluhopis republiky Československé (Verlosbare Staatseisenbahnschuldverschreibung der Čechoslovakischen Republik), 1928
  - Státní půjčka práce z roku 1933 (Staatliche Arbeitsanleihe vom Jahre 1933, Štátna pôžička práce z roku 1933, Állami munkakölcsön az 1933. évből), 200 Kč, 1933
- Státní půjčka umořitelná 1957 - 1986, 5 000 Kčs, 1946 - český text
- Státní půjčka umořitelná 1957 - 1986 (Štátna pôžička umoriteľná 1957-1986), 5 000 Kčs, 1946 - slovenský text
  - Státní půjčka umořitelná 1957 - 1986, 5 000 Kčs, 1947, Lit. D
- Státní půjčka umořitelná 1957 - 1986, 5 000 Kčs, 1947, Lit. D/S
  - Státní půjčka umořitelná 1957 - 1986, 5 000 Kčs, 1948
  - Státní půjčka umořitelná 1957 - 1986, 10 000 Kčs, 1946
  - Státní půjčka umořitelná 1957 - 1986, 10 000 Kčs, 1947, Lit. C
  - Státní půjčka umořitelná 1957 - 1986, 10 000 Kčs, 1947, Lit. C/S
  - Státní půjčka umořitelná 1957 - 1986, 10 000 Kčs, 1948
- Státní půjčka umořitelná 1957 - 1986, 100 000 Kčs, 1947
- Státní půjčka umořitelná 1960 - 1989, 1 000 Kčs, 1951
- Státní půjčka umořitelná 1960 - 1989, 5 000 Kčs, 1951
- Státní půjčka umořitelná 1960 - 1989, 10 000 Kčs, 1951
- Státní půjčka umořitelná 1960 - 1989, 50 000 Kčs, 1951
- Státní železniční dluhopis (Österreichische Nordwestbahn und der Süd-Norddeutsche Verbidungsbahn), 400 K, 1909
  - Umořitelná půjčka 1941 - 1991, 100 000 K, 1941 
- Umořitelná půjčka 1942 - 1991, 10 000 K, 1942
- Umořitelná půjčka 1942 - 1991, 100 000 K, 1942
- Všeobecný fond peněžních ústavů v republice Československé, 10 000 Kč
  - Zvláštní fond pro zmírnění ztrát povstalých z poválečných poměrů, 500 Kč, 1926
- Zvláštní fond pro zmírnění ztrát povstalých z poválečných poměrů, 1 000 Kč, 1926
  - Zvláštní fond pro zmírnění ztrát povstalých z poválečných poměrů, 200 Kč, 1926, 1/5 z 1 000 Kč
- Zvláštní fond pro zmírnění ztrát povstalých z poválečných poměrů, 200 Kč, 1926, 5/5 z 1 000 Kč
  - Zvláštní fond pro zmírnění ztrát povstalých z poválečných poměrů, 5 000 Kč, 1926
- Zvláštní fond pro zmírnění ztrát povstalých z poválečných poměrů, 1 000 Kč, 1926, 4/5 z 5 000 Kč
  - Zvláštní fond pro zmírnění ztrát povstalých z poválečných poměrů, 10 000 Kč, 1926
  - Zvláštní fond pro zmírnění ztrát povstalých z poválečných poměrů, 2 000 Kč, 1926, 1/5 z 10 000 Kč
- Zvláštní fond pro zmírnění ztrát povstalých z poválečných poměrů, 2 000 Kč, 1926, 2/5 z 10 000 Kč
- Zvláštní fond pro zmírnění ztrát povstalých z poválečných poměrů, 4 000 Kč, 1926, 5/5 z 20 000 Kč
  - Zvláštní fond pro zmírnění ztrát povstalých z poválečných poměrů, 10 000 Kč, 1926, 4/5 z 50 000 Kč
  - Zvláštní fond pro zmírnění ztrát povstalých z poválečných poměrů, 5 000 Kč, 1932
   
  Pokladniční poukázky
- Bon Československé republiky (pokladniční poukázka), 5 000 Kč, 1922
- Kassenschein - Pokladniční poukázka, 10 000 K, 1941
  - Kassenschein - Pokladniční poukázka, 50 000 K, 1941
- Kassenschein - Pokladniční poukázka, 100 000 K, 1941
- Pokladniční poukázka Protektorátu Čechy a Morava (Kassenschein des Protektorats Böhmen und Mähren), 10 000 K
  - Schatzanweisung - Pokladniční poukázka, 10 000 K, 1942
  - Schatzanweisung - Pokladniční poukázka, 100 000 K, 1942
- Schatzanweisung - Pokladniční poukázka, 1 000 000 K, 1942
  - Schatzanweisung - Pokladniční poukázka, 10 000 K, 16.3.1943
  - Schatzanweisung - Pokladniční poukázka, 100 000 K, 16.3. 1943
- Schatzanweisung - Pokladniční poukázka, 1 000 000 K, 16.3. 1943
- Schatzanweisung - Pokladniční poukázka, 100 000 K, 1.1.1943
  - Schatzanweisung - Pokladniční poukázka, 1 000 000 K, 1.1. 1943
- Státní pokladniční poukázka republiky Československé, 1 000 Kč, 1936
- Státní pokladniční poukázka republiky Československé, 10 000 Kč, 1936
  - Státní pokladniční poukázka republiky Československé, 50 000 Kč, 1936
  - Státní pokladniční poukázka republiky Československé, 1 000 Kč, 1938
  - Státní pokladniční poukázka republiky Československé, 5 000 Kč, 1937
   
   
Slovensko
- Štátna konverzná pôžička Slovenskej republiky (Staatliche Konversionsanleihe der Slowakischen Republik, Szlovák köztársaság 4,50%-os állami átváltási kölcsöne), 100 Ks, 1942
- Štátna konverzná pôžička Slovenskej republiky (Staatliche Konversionsanleihe der Slowakischen Republik, Szlovák köztársaság 3%-os állami átváltási kölcsöne), 1 000 Ks, 1942
.
.
Ostatní státy
- Magyar Királyság (Maďarské království), 10 000 Kč, 1931
- Magyar Királyság (Maďarské království), 100 000 Kč, 1931
- Zaručená konversní půjčka rakouské vlády 1934-1959 (Garantierte Österreichische Konversionsanleihe 1934-1959, Austrian government guaranteed conversion loan 1934-1959), 5 000 Kč, 1934
- Zaručená konversní půjčka rakouské vlády 1934-1959 (Garantierte Österreichische Konversionsanleihe 1934-1959, Austrian government guaranteed conversion loan 1934-1959), 10 000 Kč, 1934
- Zaručená konversní půjčka rakouské vlády 1934-1959 (Garantierte Österreichische Konversionsanleihe 1934-1959, Austrian government guaranteed conversion loan 1934-1959), 100 000 Kč, 1934
.
.
.