ZPĚT

 05 - Dluhopisy soukromých společností
   
Stát :  Anglie
Společnost :  Bohemian Mining Corporarion, Limited
 Česká těžební společnost
 Česká důlní společnost
Název :  7,50% First Mortgage Debentures (7,50% První hypoteční zápůjčka)
Typ :  Dluhopis
Nominál :  20 £
Sazba :  7,50 %
Město :  --- (Londýn)
Datum :  16.2.1907
Splatnost :  31.12.1909
Emise :  ---
Série :  ---
Počet :  800 ks
Rozměr :  cca 267 x 418 mm - dvojlist
Poznámka :  ---
Historie :  Společnost byla založena dne 31.12.1906 se sídlem v Londýně a s akciovým kapitálem 250 000 £, rozděleným na 250 000 ks akcií v nominální hodnotě 1 £.
 Společnost odkoupila od firmy Woolner & Co. všechny podíly těžařstva Schönfeld-Schlaggenwald Zinn und Wolfram Zechen Gewerkschaft - doly na cín a wolfram v Krásně a v Horním Slavkově a provozovala zde těžbu rud.
 V roce 1907 vydala 7,5% hypoteční zápůjčku v celkové hodnotě 80 000 £, s prémií 7% při splacení a splatnou 31.12.1909. Půjčka byla rozdělena na dílčí dluhopisy v nominálních hodnotách po 20 £ (800 ks), 50 £ (480 ks) a 100 £ (400 ks).
 V roce 1908 získala podíl na portugalské firmě Panasqueira Wolfram Mines.
 V roce 1916 skončila společnost v likvidaci.
   Zdroj informací:
     Web: www.scripoworld.com
   .
.
Avers :

Dluhopis Bohemian Mining Corporarion Limited z roku 1907 na 20 Liber

   .
.
Vnitřní strana :

Debenture Bohemian Mining Corporarion Limited 1907 20 Pounds

.
.
Revers :

First Mortgage Debentures of Bohemian Mining Corporarion Limited 1907 20 Pounds

   .
.
.
.