ZPĚT

 05 - Dluhopisy soukromých společností (05-06 - Bankovní dluhopisy)
   
Stát :  Rakousko-Uhersko
Společnost :  Hypoteční ústav městské spořitelny Pražské
 Hypothekenanstalt der Prager städtischen Sparkassa
Název :

 Zástavní list

 Pfandbrief
Typ :  Dluhopis
Nominál :  1 000 Korun
Sazba :  4,00 %
Město :  Praha
Datum :  (1906-1914)
Splatnost :  Losováním, maximálně 60 let.
Emise :  ---
Série :  A
Počet :  --- ks
Rozměr :  cca 270 x 393 mm - dvojlist
Poznámka :  Grafický návrh vytvořil František Urban (1868-1919), malíř náboženských, alegorických a symbolistních obrazů.
 Ostatní dokumenty: Šeky [1]
Historie :  Hypoteční ústav byl zřízen usnesením sboru obecních starších král. hl. města Prahy ze dne 3.1.1906, oficiálně zapsán soudem 15.9.1906 a svou činnost zahájil v listopadu 1906.
 Na základě hypotečních zápůjček vydával 4%-ní zástavní listy se splatností maximálně 60 let, umořované každoročním slosováním.
 V letech 1906-1914 byly vydávány zástavní listy v nominálních hodnotách 100 K, 200 K, 1 000 K, 2 000 K, 10 000 K a 20 000 Korun, po roce 1914 došlo k úpravě vydávaných listů na 200 K, 1 000 K, 10 000 K a 20 000 Korun.
 Od roku 1908 se zástavní listy obchodovaly na pražské burze a v letech 1908-1920 na vídeňské burze.
.
 Podle vládního nařízení č. 413/1942 Sb. z 19.12.1942 byl nucen Hypoteční ústav městské spořitelny Pražské ukončit svou činnost a sloučit se, s platností od 1.1.1943, se Zemskou banku pro Čechy. Zároveň došlo k výměně původních zástavních listů za nové, vydané Zemskou banku pro Čechy.
   Zdroj informací:
     Městská spořitelna Pražská a Hypoteční ústav městské spořitelny Pražské, reklamní brožura, 1914.
     Vládní nařízení č. 413/1942 Sb. z 19.12.1942
   
.
Avers :

Zástavní list Hypotečního ústavu Městské spořitelny Pražské, 1906-1914, 1000 Korun

   
.

Vnitřní strana :

Zástavní list Hypoteční ústav Městské spořitelny Pražské - Výtah ze stanovy, 1906-1914, 1000 Korun

.
.

Pfandbrief der Hypothekenanstalt der Prager städtischen Sparkassa, 1906-1914, 1000 Kronen

.
.
Revers :

---

   .
.
.
.

Pohlednice :

Pohlednice - Budova Městské spořitelny Pražské, Praha cca 1915

Budova Městské spořitelny Pražské, Praha cca 1915.

.
.
.
.