ZPĚT

 05 - Dluhopisy soukromých společností (05-01 - Železniční dluhopisy)
   
Stát :  Rakousko-Uhersko
Společnost :  K. k. priv. Dux-Bodenbacher Eisenbahn
 C. k. priv. Duchcovsko-Podmokelská dráha
Název :

 Prioritní dlužní úpis

Nominál :  10 000 Korun
Sazba :  3,00 %
Město :  Teplitz (Teplice)
Datum :  16.10.1893
Splatnost :  Losováním, nejpozději v roce 1962.
Emise :  V.
Série :  ---
Počet :  1 600 ks
Rozměr :  cca 237 x 345 mm - dvojlist
Poznámka :  ---
   .
.
Avers :

Prioritní dluhopis C. k. priv. Duchcovsko-Podmokelské železnice, Teplice 1893, V. emise, 10000 Korun

   .
.
Vnitřní strana :

Prioritní dluhopis C. k. priv. Duchcovsko-Podmokelské dráhy, Teplice 1893, V. emise, 10000 Korun

.
.

Prioritäts-Anleihe der K. k. priv. Dux-Bodenbacher Eisenbahn, Teplitz 1893, V. Emission, 10000 Kronen

.
.
Revers :

---

   .
.
.
.