ZPĚT

 05 - Dluhopisy soukromých společností (05-01 - Železniční dluhopisy)
   
Stát :  Rakousko-Uhersko
Společnost :  K. k. priv. Dux-Bodenbacher Eisenbahn
 C. k. priv. Duchcovsko-Podmokelská dráha
Název :

 Prioritní dlužní úpis ve stříbře

Nominál :  150 Zlatých
Sazba :  5,00 %
Město :  Teplitz (Teplice)
Datum :  1.10.1871
Splatnost :  Losováním, nejpozději v roce 1923.
Emise :  II.
Série :  ---
Počet :  46 000 ks
Rozměr :  cca 237 x 365 mm - dvojlist
Poznámka :  V roce 1891 neslosované dluhopisy vypovězeny a nahrazeny 4,00% dluhopisy IV. emise (1891).
   .
.
Avers :

Prioritní obligace C. k. priv. Duchcovsko-Podmokelské železnice, Teplice 1871, II. emise, 150 Zlatých, blanket

   .
.
Vnitřní strana :

Prioritní obligace C. k. priv. Duchcovsko-Podmokelské dráhy, Teplice 1871, II. emise, 150 Zlatých, blanket

.
.

Prioritäts-Obligation der K. k. priv. Dux-Bodenbacher Eisenbahn, Teplitz 1871, II. Emission, 150 Gulden, Blankett

.
.
Revers :

---

   .
.
.
.