ZPĚT

 05 - Dluhopisy soukromých společností (05-01 - Železniční dluhopisy)
   
Stát :  Rakousko-Uhersko
Společnost :  K. k. priv. Eisenbahn Pilsen-Priesen (Komotau)
 C. k. priv. železnice Plzeňsko-Březenská (Chomutov)
 C. k. priv. Plzeňsko-Březenská dráha
Název :

 Dlužní úpis

Nominál :  150 Zlatých
Sazba :  4,00 %
Město :  Prag (Praha)
Datum :  1.10.1884
Splatnost :  Losováním, nejpozději v roce 1963.
Emise :  (III.)
Série :  ---
Počet :  79 600 ks
Rozměr :  cca 248 x 371 mm - dvojlist
Poznámka :  ---

Historie :

 Společnost byla založena v roce 1870 a na základě udělené koncese z 21.4.1870, začala stavět železniční trať propojující města Duchcov, Most, Březno u Chomutova, Podbořany, Plasy, Plzeň, Klatovy, Nýrsko, Železná Ruda a dále ke státní hranici, kde se napojovala na německou železnici.
 Celá trať byla dokončena a zprovozněna v roce 1877.
 Z důvodu náročnosti stavby (nestabilita podloží a horský terén) a všeobecné hospodářské krizi, nastalé po vídeňském burzovním krachu v květnu 1873, se společnost značně zadlužila a musela dvakrát požádat stát o finanční výpomoc.
 Dne 30.6.1879 došlo v úseku Žabokliky-Březno u Chomutova k sesuvu půdy, který poškodil trať a doprava musela být zastavena. Trať v tomto úseku nakonec nebyla obnovena, ale nově vedena přes Žatec.
 Vzhledem k trvající špatné finanční situaci, byla Plzeňsko-březenská dráha zestátněna již v roce 1884.
 V roce 1928 byly neproplacené dluhopisy vyměněny za 4,00% Slosovatelný státní železniční dluhopis republiky Československé, série C (lit. C) [1].
   Zdroj informací:
     Web: (de.wikipedia.org, cs.wikipedia.org)
.
.
Avers :

Obligace C. k. priv. železnice Plzeňsko-Březenské Chomutov, Praha 1884, 150 Zlatých

   .
.
Vnitřní strana :

Obligace C. k. priv. Plzeňsko-Březenské dráhy, Praha 1884, 150 Zlatých

.
.

Obligation der K. k. priv. Eisenbahn Pilsen-Priesen-Komotau, Prag 1884, 150 Gulden

.
.
Revers :

---

   .
.
.
.