ZPĚT

 04 - Dluhopisy spolkové (sportovní, hasičské spolky, ...)
   
Stát :  ČSR
Název spolku :  Tělocvičná jednota SOKOL v Praze I.
Typ :  Dlužní úpis
Nominál :  100 Kč
Sazba :  4,00%
Město :  Praha
Datum :  1.10.1921
Splatnost :  Losováním, nejpozději v roce 1926.
Série :  II.
Počet :  --- ks
Rozměr :  cca 212 x 340 mm
Poznámka :  ---
.
   

Avers :

Dlužní úpis Tělocvičná jednota SOKOL v Praze I., Praha 1921, 100 Kč

   .
.
Revers :

---

   
.
.
.