ZPĚT

 04 - Dluhopisy spolkové (sportovní, hasičské spolky, ...)
   
Stát :  ČSR
Název spolku :  Sportovní klub Motyčín
Typ :  Dlužní úpis
Nominál :  50 Kč
Sazba :  Pohyblivá, vyhlašovaná podle bankovních sazeb.
Město :  Motyčín (Kladno)
Datum :  Duben, 1937
Splatnost :  Losováním, počínaje rokem 1942.
Počet :  --- ks
Rozměr :  cca 172 x 109 mm
Poznámka :  Ze získaných peněz byl zakoupen pozemek a zbudováno klubové hřiště.
.
   

Avers :

Dlužní úpis Sportovní klub Motyčín 1937, 50 Kč

   .
.
Revers :

---

   
.
.
.