ZPĚT

 04 - Dluhopisy spolkové (sportovní, hasičské spolky, ...)
   
Stát :  ČSR
Název spolku :  Sbor dobrovolných hasičů města Náměště nad Oslavou
Typ :  Dlužní úpis
Nominál :  50 Kč
Sazba :  0,00%
Město :  Náměšť nad Oslavou
Datum :  10.5.1931
Splatnost :  Losováním, počínaje rokem 1933.
Počet :  --- ks
Rozměr :  cca 205 x 335 mm
Poznámka :  Ze získaných peněz byla koupena autostříkačka.
.
   

Avers :

Dlužní úpis Sbor dobrovolných hasičů města Náměště nad Oslavou 1931, 50 Kč

   .
.
Revers :

---

   
.
.
.