ZPĚT

 04 - Dluhopisy spolkové (sportovní, hasičské spolky, ...)
   
Stát :  ČSR
Název spolku :  Dobrovolný hasičský československý sbor města Třebíče
Typ :  Dlužní úpis
Nominál :  100 Kč
Sazba :  0,00%
Město :  Třebíč
Datum :  15.11.1926
Splatnost :  Losováním, počínaje rokem 1928.
Počet :  --- ks
Rozměr :  cca 210 x 340 mm
Poznámka :  Ze získaných peněz byla koupena autostříkačka.
.
   

Avers :

Dlužní úpis Dobrovolný hasičský československý sbor města Třebíče 1926, 100 Kč

   .
.
Revers :

---

   
.
.
.