ZPĚT

 04 - Dluhopisy spolkové (sportovní, hasičské spolky, ...)
   
Stát :  ČSR
Název spolku :  Obecně prospěšné stavební a bytové družstvo ČECH v Žacléři, zapsané společenstvo s ručením obmezeným
Typ :  Bezúročný dílčí dluhopis
Nominál :  100 Kč
Sazba :  0,00%
Město :  Žacléř
Datum :  1.11.1927
Splatnost :  Losováním, maximálně 20 let. Počínaje 5 let po otevření Národního domu, případně od roku 1932. 
Počet :  2 500 ks
Rozměr :  cca 210 x 340 mm - dvojlist
Poznámka :  Peníze z dluhopisů byly použity na stavbu Národního domu v Žacléři.
   
.

Avers :

   
.

Vnitřní strana :

.
.
Revers :

---

   
.
.
.