ZPĚT

 04 - Dluhopisy spolkové (sportovní, hasičské spolky, ...)
   
Stát :  ČSR
Název spolku :  Odbor klubu Čsl. turistů v Jabloném n. Orl.
 Klub Tschechoslowakischer Touristen in Gabel an der Adler
Typ :  Dlužní úpis
Nominál :  100 Kč
Sazba :  Pohyblivá, výše úroků se odvíjela od ziskovosti chaty.
Město :  Jablonné nad Orlicí
Datum :  15.5.1925
Splatnost :  Výpovědí, blíže neurčeno. 
Počet :  --- ks
Rozměr :  cca 315 x 239 mm - dvojlist
Poznámka :  Grafický návrh dluhopisu A. Krátký.
 Ze získaných peněz byla postavena chata (Kramářova turistická chata) na Suchém vrchu.
.
   

Avers :

   .
.
Revers :

   
.
.
.