ZPĚT

 04 - Dluhopisy spolkové (sportovní, hasičské spolky, ...)
   
Stát :  Rakousko-Uhersko
Název spolku :  Kuratorium Moravského průmyslového musea v Brně
 Curatorium des Mährischen Gewerbe-Museums in Brünn
Typ :  Podílní list - bezúročná zápůjčka
Nominál :  25 Zlatých
Sazba :  0,00%
Město :  Brno
Datum :  1.9.1878
Splatnost :  Losováním, maximálně 40 let. 
Počet :  2 000 ks
Rozměr :  cca 312 x 230 mm
Poznámka :  ---
   
.

Avers :

   
.
Revers :

   
.
.
.