ZPĚT

04 - Dluhopisy spolkové (sportovní, hasičské spolky, ...)
   
Stát :  Rakousko-Uhersko
Název spolku :  Česká Rodina
Typ :  Podílní list - obligace
Nominál :  5 K
Sazba :  4,00%
Město :  Blatná
Datum :  1.10.1902
Splatnost :  výpovědí
Počet :  --- ks
Rozměr :  164 x 105 mm
Poznámka :  ---
   

AVERS :

   
REVERS :

---