ZPĚT

 03 - Dluhopisy městské, obecní
   
Stát :  ČSR
Město :  Město Aš
 Stadt Asch
Název :  5,50% Zápůjčka města Aše z roku 1921
 5,50% Anleihe der Stadt Asch 1921
Typ CP :  Dlužní úpis
Nominál :  1 000 Kč
Sazba :  5,50%
Město :  
Série :  II.
Datum :  15.6.1921
Splatnost :  Losováním, nejpozději v roce 1956.
Počet :  2 400 ks
Rozměr :  cca 290 x 396 mm - dvojlist
Poznámka :  Půjčka byla vydána v celkovém objemu 6 000 000 Kč a rozdělena na dluhopisy v nominálních hodnotách 500 Kč (2 400 ks), 1 000 Kč (2 400 ks) a 5 000 Kč (480 ks).
 Splatnost dluhopisů se prováděla každoročním losováním a podle plánu až do roku 1956.
 Město Aš ručilo za půjčku celým svým majetkem. Půjčka byla vydána za účelem splacení bankovních dluhů, různých dlužných účtů, správu školních budov, úhrada schodku městské potravinové prodejny a dlužných úroků z obecních dluhů.
   
.

Avers :

Dlužní úpis 5,50% Zápůjčka města Aše z roku 1921, 1000 Kč

   
.

Vnitřní strana :

Obligace úpis 5,50% Zápůjčka města Aše z roku 1921, 1000 Kč

.
.

Schuldverschreibung 5,50% Anleihe der Stadt Asch 1921, 1000 Kronen

.
.

Revers :

---

   .
.
.
.