ZPĚT

 03 - Dluhopisy městské, obecní
   
Stát :  Rakousko-Uhersko
Město :  Stadtgemeinde Karlsbad (Město Karlovy Vary)
Název :  Půjčka z roku 1909
Typ CP :  Dlužní úpis
Nominál :  500 Marek
Sazba :  4,00%
Město :  Karlsbad (Karlovy Vary)
Série :  III.
Datum :  18.6.1909
Splatnost :  Losováním, nejpozději v roce 1969.
Počet :  6 000 ks
Rozměr :  256 x 357 mm - dvojlist
Poznámka :  ---
   
.

Avers :

Dluhopis, Město Karlovy Vary, 1909, 500 Marek

   
.

Vnitřní strana :

.
.

.
.

Revers :

---

   .
.
.
.