ZPĚT

 03 - Dluhopisy městské, obecní
   
Stát :  Rakousko-Uhersko
Město :  Stadtgemeinde Karlsbad
 Městská obec Karlovy Vary
Název :  4%ige Anleihe der Stadtgemeinde Karlsbad vom Jahre 1892
 4% zápůjčka městské obce Karlových Varů z roku 1892
Typ CP :  Dlužní úpis
Nominál :  500 Marek
Sazba :  4,00%
Město :  Karlsbad (Karlovy Vary)
Série :  III.
Datum :  1.10.1892
Splatnost :  Losováním, nejpozději v roce 1959.
Počet :  9 000 ks
Rozměr :  cca 256 x 357 mm - dvojlist
Poznámka :  ---
   
.

Avers :

Dluhopis, Město Karlovy Vary, 1892, 500 Marek

   
.

Vnitřní strana :

.
.

.
.

Revers :

---

   .
.
.
.