ZPĚT

 03 - Dluhopisy městské, obecní
   
Stát :  ČSR
Název :  7,50% Hypotekární půjčka města Velké Prahy z r. 1922, splatná 1. května 1952.
 7,50% Mortgage loan of 1922 Due May 1. 1952
Typ :  Dlužní úpis
Nominál :  1 000 Dolarů
Sazba :  7,50 %
Město :  Praha
Datum :  1.5.1922
Splatnost :  Losováním, nejpozději 1.5.1952 (od 8.10.1946 splatnost prodloužena do 1.11.1960. Část dluhopisů splacena až r. 1986).
Emise :  Dluhopis dolarové emise.
Série :  M
Počet :  --- ks
Rozměr :  259 x 380 mm
Poznámka :  Půjčka byla vydána za účelem vybudování elektrických podniků, vodáren a plynáren.
   .
.
Avers :

Dolarový dluhopis 7,50% Hypotekární půjčka města Velké Prahy z 1922, 1000 Dolarů

   .
.
Revers :

   .
.
.
.