ZPĚT

 01 - Dluhopisy státní (půjčky, renty, pokladniční poukázky, bony, ...) - Československé dluhopisy vydané v zahraničí
   
Stát :  ČSR
Název :  Československá státní půjčka z roku 1922 (Czechoslovak state loan of 1922)
Typ :  Dlužní úpis
Nominál :  1 000 Dolarů
Sazba :  8,00 %
Město :  Praha
Datum :  23.5.1924
Splatnost :  Maximálně 29 let (1.4.1951), částečné umoření prováděno nákupem na trhu nebo losováním. Od 1.10.1946 splatnost prodloužena do 1.10.1960. Část dluhopisů splacena až r. 1986.
Emise :  ---
Série :  B
Počet :  --- ks
Rozměr :  259 x 379 mm
Poznámka :  ---
   .
.

Avers :

Dluhopis na 1000 Dolarů, série B, Praha 1924

..
..

Revers :

   .
.
.
.