ZPĚT

 01 - Dluhopisy státní (půjčky, renty, pokladniční poukázky, bony, ...) - Fondové dluhopisy
   
Stát :  ČSR
Název :  Zvláštní fond pro zmírnění ztrát povstalých z poválečných poměrů
 Kuratorium Zvláštního fondu pro zmírnění ztrát povstalých z poválečných poměrů
 Besondere Fonds zur Milderung der Verluste aus den Nachkriegsverhältnissen
 Spezialfonds zur Milderung der aus den Nachkriegsverhältnissen entstandenen Verluste
Typ :  5. pětinový zlomkový dluhopis
Nominál :  10 000 Kč
Sazba :  4,00 %
Město :  Praha
Datum :  2.1.1926
Splatnost :  Losováním, maximálně 40 let (v roce 1937 prodlouženo na 52 let).
Emise :  46
Série :  ---
Počet :  --- ks
Rozměr :  cca 260 x 390 mm - dvojlist
Poznámka :  ---
   .
.

Avers :

Zlomkový dluhopis 5/5 Zvláštní fond pro zmírnění ztrát povstalých z poválečných poměrů, Praha 1926, 10000 Kč

..
.

Vnitřní strana :

..
..

Revers :

   .
.
.
.