ZPĚT

Dluhopisy státní (půjčky, renty, pokladniční poukázky, bony, ...)
   
Stát :  Rakousko
Název :  Zaručená konversní půjčka rakouské vlády 1934-1959
 Garantierte Österreichische Konversionsanleihe 1934-1959
 Austrian government guaranteed conversion loan 1934-1959
Nominál :  50 000 Kč
Sazba :  5,00 %
Město :  Vídeň
Datum :  1.12.1934
Splatnost :  Losováním, nejpozději v roce 1959.
Série :  B
Počet :  1 000 ks
Rozměr :  cca 246 x 380 mm - dvojlist
Poznámka :  Někdy uváděna jako "Půjčka Svazu národů".
 Náhrada za 6,00%-ní Zaručenou rakouskou státní půjčku 1923-1943. 
   
.

Avers :

Dluhopis Zaručené konversní půjčka rakouské vlády 1934-1959, Vídeň, 50000 Kč

   
.

Vnitřní strana :

Schuldverschreibung Garantierte Österreichische Konversionsanleihe 1934-1959, Wien, 50000 Kronen

.
.

General bond Austrian government guaranteed conversion loan 1934-1959, Vienna, 50000 Crown

.
.

Revers :

Obligace Zaručené konversní půjčka rakouské vlády 1934-1959, Vídeň, 50000 Kč

   
.
.
.