ZPĚT

01 - Slosovatelné státní železniční dluhopisy republiky Československé z roku 1928
   
.
Stát :  ČSR
Název :  Slosovatelný státní dluhopis republiky Československé
 Slósovatežný štátny dlhopis Československej republiky
 Verlosbare Staatsschuldverschreibung der Tschechoslowakischen Republik
 Csehszlovák köztársasági állami sorsolási
Nominál :  10 000 Kč
Sazba :  4,00 %
Město :  Praha
Datum :  16.4.1928
Splatnost :  Losováním, nejpozději 1.11.1968 (v roce 1936 byl zbytek neslosovaných dluhopisů vyměněn za 3,00%-ní unifikační půjčku)
Série :  D
Počet :  ---
Rozměr :  cca 252 x 383 mm - dvojlist
Poznámka :  ---
   
.

AVERS :

Slosovatelný státní dluhopis republiky Československé lit. D, 10000 Kč, Praha 1928

   
.

Vnitřní strana :

Verlosbare Staatsschuldverschreibung der Tschechoslowakischen Republik lit. D, 10000 Kč, Prag 1928

.
.

.
.

REVERS :

---

   
.
.
.