ZPĚT

01 - Slosovatelné státní železniční dluhopisy republiky Československé z roku 1928
   
.
Stát :  ČSR
Název :  Slosovatelný státní železniční dluhopis republiky Československé
 Slósovateľný štátny železničný dlhopis Československej republiky
 Verlosbare Staatseisenbahnschuldverschreibung der Tschechoslowakischen Republik
 Csehszlovák köztársasági állami vasuti sorsolási
Nominál :  2 000 Kč
Sazba :  3,50 %
Město :  Praha
Datum :  16.4.1928
Splatnost :  Losováním, nejpozději 1.11.1956
Série :  B
Počet :  ---
Rozměr :  cca 250 x 383 mm - dvojlist
Poznámka :  ---
   
.

AVERS :

Slosovatelný státní železniční dluhopis lit. B, 2000 Kč, Praha 1928

   
.

Vnitřní strana :

Verlosbare Staatseisenbahnschuldverschreibung der Tschechoslowakischen Republik lit. B, 2000 Kč, Prag 1928

.
.

.
.

REVERS :

---

   
.
.
.