ZPĚT

01 - Dluhopisy státní (půjčky, renty, pokladniční poukázky, bony, ...)
   
Stát :  ČSR
Název :  Czechoslovak State Loan of 1922 (Československá státní půjčka z roku 1922)
Nominál :  500 Dolarů
Sazba :  8,00 %. Od 1.10.1946 snížena sazba na 6,00 %.
Město :  Praha
Datum :  23.5.1924
Splatnost :  Maximálně 28 let (1.10.1952), částečné umoření prováděno nákupem na trhu nebo losováním. Od 1.10.1946 splatnost prodloužena do 1.10.1960. Část dluhopisů splacena až r. 1986.
Série :  B
Počet :  2 200 ks
Rozměr :  259 x 379 mm
Poznámka :  ---
   
AVERS :

   
REVERS :